Aanpassen planning PHS Meteren-Boxtel

Dit zijn de edities van de nieuwsbrieven Meteren, Neerijnen en Waardenburg, 's-Hertogenbosch, Vught, Zaltbommel en Hedel.
Trein rijdt door Meteren langs de Burgemeester Roozeveld van der Venlaan
Trein rijdt door Meteren

In deze nieuwsbrieven leest u meer over de planning van het project. De planning van het project PHS Meteren-Boxtel wordt aangepast. Het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ligt naar verwachting begin 2018 ter inzage. Reden hiervoor is dat enkele milieuonderzoeken moeten worden bijgesteld vanwege nieuwe prognoses voor het aantal treinen dat in de toekomst gaat rijden.

Lees meer in bijgaande nieuwsbrieven:

Gepubliceerd op