Spoorzone Ede

Ede maakt zich klaar voor een groeiend aantal reizigers, bezoekers en inwoners. Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor rijden en stoppen er in de toekomst meer treinen op Ede-Wageningen. Daar willen we het station beter op inrichten. We verbeteren de verbinding met het OV en de doorstroming van het verkeer. ProRail vernieuwt het station en het stationsgebied samen met de gemeente Ede en de NS. De nieuwe overzichtelijke en veilige spoorzone wordt hét visitekaartje van Ede.

Nieuw station en stationsgebied

Het stationsgebied in Ede wordt een moderne ‘OV-knoop’: een plek waar het makkelijk en snel overstappen is op trein, bus, taxi en ander vervoer. Met een herkenbaar en toegankelijk treinstation, met roltrappen en liften. En een overzichtelijk stationsplein. De omgeving van het station richten we ook opnieuw in, met alle voorzieningen voor een prettige reis: een nieuw busstation, P&R, taxi, ruime fietsenstalling en diverse winkels.

Spoor veilig kruisen

Het verkeer in Ede moet het spoor veilig kunnen kruisen, en zonder oponthoud van noord naar zuid kunnen rijden. Daarvoor zijn de kruisingen met het spoor aangepast:

  • De overgang Hakselseweg is vervangen door een autotunnel.
  • Naast de overgang Kerkweg is een tunnel voor voetgangers en fietsers gebouwd.
  • Bij de Stationsweg komt een fiets- en voetgangerstunnel onder het station door.
  • Bij Sysselt, tussen Enka en de kazerneterreinen, komt een fietsviaduct.

Aanpassingen voor een stiller spoor

We zorgen ervoor dat wonen bij het spoor ook prettig blijft. Om de treinen stiller te maken plaatsen we zogenaamde raildempers op de rails. Daarnaast komen er geluidsschermen langs het spoor.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. In 2016 is het huidige busplein aangepast en is een tijdelijk P+R terrein geopend. De komende jaren zijn nog meer (tijdelijke) maatregelen nodig. Door deze maatregelen blijft het station en haar voorzieningen goed bereikbaar.

De definitieve planning wordt door de aannemer gemaakt. Doordat de aanbesteding voor de aannemer eind 2018 helaas niet tot een passende inschrijving heeft geleid, is nog niet bekend wie het nieuwe station Ede-Wageningen gaat bouwen. Hierdoor heeft de bouw vertraging opgelopen. De projectorganisatie houdt vooralsnog rekening met een vertraging van tenminste een jaar.

Op de website van Spoorzone Ede leest u meer over het project en de planning. ProRail werkt nauw samen met de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Ede aan Spoorzone Ede. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland.

Nieuws

Meer informatie

Contact