: Zo plannen we werkzaamheden

Werken aan het spoor kan bijna nooit terwijl de treinen rijden. Dat is vervelend nieuws voor reizigers en vervoerders want sporen buitendienst nemen schikt eigenlijk nooit. Maar het onderhouden en vernieuwen van spoor en stations is wel noodzakelijk. Tussen het eerste idee en de uitvoering van werkzaamheden zit wel een paar jaar tijd.

De start en het plan

Werkzaamheden beginnen natuurlijk bij een idee of noodzaak om sporen of stations aan te passen. ProRail wil beter en meer treinverkeer mogelijk maken en de wereld duurzamer maken. Met de komst van nieuwe woonwijken en de klimaatopgaven moet dat ook, want we verwachten een forse groei van het aantal reizigers en goederen over het spoor. En dat betekent ook dat er meer groot onderhoud nodig is.

Een ingenieursbureau werkt in opdracht van ProRail de plannen uit. Als duidelijk is wat er gedaan moet worden, maken ProRail en aannemers een plan voor de werkzaamheden. Hoe kunnen we die het best uitvoeren met oog voor de omgeving en de reizigers? We willen dat treinen zoveel mogelijk kunnen blijven rijden. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. ProRail overlegt met de goederenverladers en reizigersvervoerders of de hinder acceptabel is.

Treinvrije periodes

Een aantal keer per jaar zijn er grote werkzaamheden nodig. Om die werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren kunnen er op dat moment geen treinen rijden. Dit noemen we een treinvrije periode (TVP).

Lees meer over een TVP

Slim combineren

ProRail bepaalt samen met vervoerders wanneer het werk uitgevoerd kan worden. Met aannemers letten we op de beschikbaarheid van (gespecialiseerde) mensen, materieel en materialen voor de klus. Door werk slim te combineren beperken we de hinder voor reizigers. ProRail heeft een afdeling die plant wie, wanneer, over welk spoor kan rijden. Die maakt een voorstel voor een buitendienststelling en mogelijk alternatieve dienstregeling.

ProRail bespreekt de geplande buitendienststelling en de consequenties voor het treinverkeer met de vervoerders. Maar we onderhouden ook contacten met bijvoorbeeld betrokken gemeenten en provincies. Er wordt gekeken of er nog evenementen zijn waarmee wij rekening moeten houden. Of er wegwerkzaamheden gepland zijn. En of onze plannen gevolgen hebben voor de internationale bereikbaarheid per spoor.

De werkzaamheden

In augustus maakt ProRail de dienstregeling voor reizigers- en goederenvervoer voor het volgende jaar definitief. De spoorafsluitingen en dus buitendienststellingen zijn hierin opgenomen. Ook de consumentenorganisaties worden geïnformeerd. Vervoerders en ProRail bereiden reisalternatieven voor. Dat kan een omleidingsroute per spoor zijn, maar ook bussen die tussen bepaalde stations rijden.

Nu de extra reistijd en alternatieve route bekend zijn, wordt de reisinformatie opgenomen in de reisplanners van de vervoerders. Voordat het werk van start gaat informeren we de omgeving over mogelijke hinder. Als ook de omgeving is geïnformeerd en de omleidingsroutes in de systemen van onze verkeersleiders staan, kunnen de werkzaamheden beginnen. De spanning wordt van de bovenleiding gehaald. De aannemer gaat aan het werk.

Vervangend vervoer

Tijdens een treinvrije periode rijden er geen treinen rijden op het traject waar onze aannemers werkzaamheden uitvoeren. Met vervoerders hebben we afgesproken dat zij vervangend vervoer regelen of omreisroutes voorstellen.

Lees meer over vervangend vervoer

De treinen rijden weer

Zodra de aannemer klaar is met het werk, nemen de verkeersleiders van ProRail de sporen weer in dienst. De treinen rijden weer. Soms ligt er nog werk, dat wordt dan met zo min mogelijk hinder voor het treinverkeer afgerond of in een latere buitendienststelling uitgevoerd.

Het schikt nooit

Waar aan het spoor wordt gewerkt en geen treinen kunnen rijden, heeft daar altijd iemand last van. Maar werkzaamheden zijn noodzakelijk en ProRail plant ze lange tijd voor de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk, in overleg met vervoerders, aannemers en andere betrokkenen.

Omdat buitendienststellingen zo lang van tevoren worden ingepland, en omdat er zoveel verschillende partijen op één moment aan de slag moeten, is het lastig bij werkzaamheden af te wijken van de planning. Daarbij is de ruimte voor werkzaamheden op het spoor zo krap dat uitstel maanden kan duren en grote consequenties heeft voor de voortgang van een project.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers