Interview Hans van Leeuwen in FD

Onze financieel directeur Hans van Leeuwen heeft deze week een interview gegeven aan het Financieele Dagblad (FD). Daarin zegt hij dat ‘het voorspellend vermogen van ProRail omhoog moet, zodat er minder verrassingen zijn'.
FD

Hoe zit het met de financiën van ProRail?

We beheren het spoor, verdelen de ruimte op het spoor, bouwen nieuwe stations en spoorlijnen en leiden dagelijks ruim een miljoen treinritten over het spoor. ProRail heeft jaarlijks zo'n 1300 grote en kleine spoor- en stationsprojecten onder de hoede en in totaal besteden wij jaarlijks ruim 2 miljard euro.

In het interview van het Financieele Dagblad gaat Hans van Leeuwen, lid van onze raad van bestuur dieper in op de kritiek die ProRail de afgelopen tijd heeft gehad over de financiële huishouding.

Evenwicht door mee- en tegenvallers

'Overal zijn mee- en tegenvallers', zegt hij in antwoord op een vraag van het FD over de budgetten van stations- en spoorprojecten. 'Kijkend naar de laatste jaren is er bij ProRail in doorsnee sprake van evenwicht. Een project als de Hanzelijn heeft uiteindelijk 90 miljoen minder gekost dan begroot. Speerpunt is ons voorspellend vermogen te verbeteren zodat er minder verrassingen zijn, geen slechte en geen goede'.

Een verbeterplan voor onze financiële huishouding is al geruime tijd in volle gang. Binnenkort presenteert ProRail het jaarverslag en de jaarrekening van 2015. 'Relevant is met name dat er een redelijk soepel proces is geweest naar een goedkeurende verklaring van de accountant', aldus Hans in het interview met de krant.

Tekort Rijksbudget op lange termijn

Ter sprake komt ook het jaarlijkse budget dat ProRail krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om het spoor te beheren. Vanaf 2018 is er minder geld vanuit de overheid voor handen. Hans zegt daarover: 'Hoewel er nog geen pepernoot van het geld is uitgegeven, hebben we wat te managen. Maar dat vraagt politieke keuzes.'

Reorganisatie op het spoor

Over de mogelijk op handen zijnde reorganisatie in de spoorsector constateert hij: 'Voor het bedrijf maakt het niet uit qua uitvoering hoe de eigendomsstructuur is. Ik wil wel pleiten voor het belang en het doorzetten van verbetering bij het bedrijf. Het is beter om onnodige onrust te voorkomen.'

FD-abonnees kunnen de gehele artikelen op de FD-site lezen. 

Meer weten over onze financiën? Lees dan het bericht: De veel gestelde vragen over ProRail mét de antwoorden

Gepubliceerd op