Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Aannemers : Multidisciplinaire opdrachten

Multidisciplinaire opdrachten zijn grotere, complexe opdrachten waarin spoor gecombineerd wordt met civiele en/of utiliteitsbouw. Ofwel: opdrachten waar naast aanpassingen aan het spoor ook andere disciplines bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld: verbouwingen van stations, emplacementen, spoorbruggen en spoortunnels.

Grote impact  

Deze multidisciplinaire opdrachten hebben een grote impact op de prestaties van ProRail. Ook leveren ze een bijdrage aan onze ambitie: ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt. Het gaat hierbij vaak om maatwerk, waarbij het oplossend vermogen van onze leveranciers hard nodig is. De erkenningsregeling van ProRail is op deze opdrachten altijd van toepassing.

Goede samenwerking

De contracten zijn gericht op de specifieke opdrachtenHierbij is het volgende van belang: 

  • doelstellingen met betrekking tot gebiedsinpassing 
  • de beperking van hinder tijdens het bouwen ‘met de winkel open’ 
  • duurzaamheid 

Om tot een goede oplossing te komen, is een goede samenwerking met leveranciers essentieel.  

Koers 

Bij de contractvorming streven wij naar een laag risicoprofiel, risicodeling, samenwerking, en focus op interactie.  

Bij het plannen van de aanbestedingen richten wij ons op voorspelbaarheid en spreiding van deze projecten. Zo stellen we leveranciers in de gelegenheid een goede aanbieding te maken.  

Contractvormen worden continu verder ontwikkeld. En zijn gericht op risicodeling en samenwerkingzoals mini-alliantiemodellen en volledige alliantiemodellen. Ook aanbestedingsvormen worden verder ontwikkeld, waarin ruimte voor interactie centraal staat. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers