Overheden : Nieuwe plannen

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. Dat kunnen wij alleen als onze verbindende taak goed wordt meegenomen bij het leggen van de ruimtelijke puzzel en het maken van nieuwe ruimtelijke plannen. Wij zien daarin veel kansen voor duurzame bereikbaarheid.

Zeven uitgangspunten

ProRail gaat graag vroegtijdig in gesprek met betrokken partijen over onderstaande uitgangspunten. Alle zeven geven ze richting bij het realiseren van de ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat.

Lees de zeven uitgangspunten Lees de zeven uitgangspunten

Advies over mobiliteit

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave, zowel in bestaand als nog te ontwikkelen (stedelijk) gebied. Gelijk met deze woningtoename, groeit ook de mobiliteitsvraag. Een efficiënte en tijdige ontsluiting van woon- en werkgebieden is daarom cruciaal.

Lees meer Lees meer

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers