Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

: Advies over mobiliteit

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave, zowel in bestaand als nog te ontwikkelen (stedelijk) gebied. Gelijk met deze woningtoename, groeit ook de mobiliteitsvraag. Een efficiënte en tijdige ontsluiting van woon- en werkgebieden is daarom cruciaal. Aandacht voor het openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van het spoor is daarbij essentieel.

Kansen en uitdagingen

ProRail gaat graag in een vroeg stadium met overheden in gesprek over de kansen en uitdagingen bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Zo kunnen we, met andere betrokken partijen zoals vervoerders, projectontwikkelaars, gemeenten en waterschappen, effectief meedenken hoe we de spoor- en stationsomgeving duurzaam bereikbaar houden. We werken samen aan de transitie naar duurzame mobiliteit en dragen zo bij aan de leefbaarheid van Nederland.

Afbeelding: samenwerken aan duurzaam bereikbare woonwijken
Afbeelding: samenwerken aan duurzaam bereikbare woonwijken

Zeven uitgangspunten

ProRail heeft zeven uitgangspunten opgesteld die kunnen helpen bij het realiseren van de omgevingsopgaven waar veel overheden voor staan: 

  1. Stem ontwikkelingen af op het OV
  2. Maak ruimte voor het spoorsysteem
  3. Maak het OV-systeem sluitend
  4. Faciliteer langzaam verkeer, ook naar stations
  5. Let op het leefklimaat rond het spoor
  6. Betrek ProRail bij duurzame energie
  7. Werk samen aan meer biodiversiteit en andere grote gebiedsopgaven

Lees meer over de zeven uitgangspunten Lees meer over de zeven uitgangspunten

De Verbinders

Om duurzame bereikbaarheid in Nederland te bevorderen, is een intensieve coproductie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerders nodig. Ook ProRail heeft daarbij een belangrijke rol. Als brede mobiliteitsadviseur willen we onze expertise, ervaring en visie graag delen om samen met onze stakeholders te werken aan de transitie naar duurzame bereikbaarheid.

Lees meer over De Verbinders Lees meer over De Verbinders

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers