Overheden : Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het doel van de Omgevingswet is: het bereiken en houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dat is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2 februari 2024.

Samenhangende besluitvorming

Verschillende procedures veranderen door de Omgevingswet. Er komt meer nadruk op vroege samenwerking met de omgeving bij projecten van ProRail. Andersom is ook belangrijk dat ProRail tijdig wordt betrokken bij plannen van derden, zodat we slimme combinaties kunnen maken.

ProRail werkt graag proactief mee aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Al in een vroegtijdig stadium denken we mee in samenhangende besluitvorming, waarin alle belangen en aspecten een goede plek kunnen krijgen. Uitgangspunt daarbij is ‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’.

Bekijk: ProRail en de omgevingswet

Omgevingsvergunningen

ProRail verleent namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vergunningen voor activiteiten in de buurt van het spoor (binnen de zogenoemde ‘beperkingengebieden van hoofdspoorwegen’). Ook geeft ProRail advies met instemming als de vergunningsaanvraag via de gemeente loopt. Via onderstaande link lees je daar meer over.

Handreiking vergunningverlening en rijkspartijen Handreiking vergunningverlening en rijkspartijen

Indienen of aanvragen

Wil je direct een melding indienen of een omgevingsvergunning voor een 'beperkingengebiedactiviteit hoofdspoorwegen' bij ProRail aanvragen? Via onderstaande link lees je daar meer over.

Lees alles over vergunningen aanvragen Lees alles over vergunningen aanvragen

Haak ons aan

ProRail is graag vroeg betrokken bij plannen voor de toekomst. Hierdoor wordt het eenvoudiger om knelpunten te voorzien en te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van overlast door geluid en trillingen. En natuurlijk kunnen we ook samen zorgen voor een goede ov-verbinding van en naar nieuwe woongebieden. Om ProRail hierbij vroegtijdig aan te haken, kun je contact opnemen met het accountteam in jouw regio.

Meer informatie

De visie van ProRail op de omgeving (pdf) De visie van ProRail op de omgeving (pdf)

Informatiepunt Leefomgeving (website) Informatiepunt Leefomgeving (website)

Aan de slag met de Omgevingswet (website) Aan de slag met de Omgevingswet (website)

Omgevingswetplein (website) Omgevingswetplein (website)

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers