Een circulair spoor: de columns : Een aankondiging

Maandag 1 februari begint De Week van de Circulaire Economie. ProRail werkt daar met volle overtuiging aan mee. Niet om uit te leggen dat wij wel even circulair gaan werken, maar juist om te laten zien hoe ontzettend veel werk er nog te doen is. Hoeveel er moet veranderen om daar te komen.

Door: Inés Plasmans-Levert, directeur Communicatie en Externe Betrekkingen en portefeuillehouder duurzaamheid bij ProRail.

Bekijk: Een circulair spoor - Inés Plasmans-Levert over hoeveel er moet veranderen

De doelstelling van ProRail is om onze infrastructurele projecten in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te laten zijn. Dat lijkt ver weg, maar dat is het zeker niet. Wij zijn een organisatie met een enorme hoeveelheid aan gebouwen, sporen, emplacementen, bermen en heel veel andere spullen. Om die op orde te houden, hebben we jaarlijks zo’n twee miljard euro nodig voor onderhoud en verbetering van het spoorwegsysteem. Provincies, gemeenten en rijk dragen nog eens een veelvoud bij aan geld voor vernieuwingsprojecten.

ProRail is daar volledig op ingericht. We regelen het treinverkeer, lossen storingen op, begeleiden werkzaamheden, beheren infrastructuur, stations en andere  gebouwen, voldoen aan veiligheidsregelgeving en sturen aannemers aan. Veiligheid staat daarbij voorop. Op de voet gevolgd door beschikbaarheid van onze sporen en punctualiteit van de treinen die daar overheen rijden.

Het is een taak die wij niet alleen kunnen uitvoeren. In de Week van de circulaire economie willen wij graag laten zien waar we mee bezig zijn en welke uitdagingen we hebben als het gaat om de stappen die wij willen zetten naar daadwerkelijk duurzaam spoorbeheer. Dat betekent dat we inzicht moeten zien te krijgen in waar we ruimte nodig hebben om te experimenteren en waar dat niet kan. Het gaat betekenen dat we soms een stapje terug moeten doen, als blijkt dat we even de verkeerde weg zijn ingeslagen. Alleen op die manier kunnen we ons spoor vinden naar een volwaardig circulaire economie.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers