Veilig goederenvervoer

Miljoenen tonnen goederen gaan er over het Nederlandse spoor. Van kleding en voedsel tot aan apparaten en machineonderdelen. Ook chemische stoffen gaan per spoor. Een klein deel zijn ‘gevaarlijke stoffen’: gassen en vloeistoffen die brandbaar of giftig zijn. Dan is het goed om te weten dat spoorvervoer een van de veiligste manieren van vervoer is.

Omgeving en treinen veilig

De meeste gevaarlijke stoffen (88%) worden over het water vervoerd. Een klein deel (10%) over de weg. Slechts 2% van de gevaarlijke stoffen gaat over het spoor. Wat een van de veiligste opties is. Want er is weinig kans op incidenten. En er is ínzicht: we weten waar de treinen rijden. Wat ze vervoeren en hoe snel ze rijden. Bovendien zijn er wetten en overeenkomsten, met duidelijke regels en afspraken speciaal voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Daar werken wij continu aan, samen met overheden, vervoerders en verladers. Zodat de omgeving én de treinen zelf zo min mogelijk risico lopen. 

Welke regels en afspraken zijn er? 

  • Gevaarlijke stoffen gaan zo veel mogelijk via de Betuweroute. Dé route speciaal voor goederenvervoer. 
  • Per spoorlijn geldt een maximum risico. Het transport mag dit risico niet overschrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal treinen met gevaarlijke stoffen, het risico van de lading zelf en of er wissels op het traject liggen. 
  • Er zijn (internationale) regels voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Want veel verkeer is internationaal.  
  • Er zijn voorschriften voor de bouw rondom de spoorlijnen. Woningen, scholen en kantoren moeten op een veilige afstand staan.
  • Vervoerders houden zich aan afspraken over de samenstelling van de treinen. Zo wordt brandbaar gas zoveel mogelijk gescheiden vervoerd van zeer brandbare vloeistof. 

Informatie delen 

Voor een veilig goederenvervoer werken veel partijen nauw samen. Denk aan vervoerders, verladers, overheden, veiligheidsregio’s en ProRail. Het is belangrijk dat al die partijen hun informatie snel en goed kunnen delen. Bijvoorbeeld informatie over treinen en hun ladingen, en over de actuele situatie op het spoor. Samen met de vervoerders zorgt ProRail dat de juiste informatie beschikbaar is. Zodat áls er toch een keer iets gebeurt, we samen de gevolgen zo beperkt mogelijk kunnen houden.

Animatie: Goederenvervoer

Veelgestelde vragen

Is altijd bekend wat een trein vervoert?

Ja. Een goederentrein mag niet vertrekken voordat de inhoud van de trein bekend is bij ProRail. Via ‘wagenlijsten’ weten we wat op het doorgaande spoor vervoerd wordt. Op emplacementen – waar treinen samengesteld en gecontroleerd worden - gebruiken we een apart informatiesysteem.

Wil je weten of er treinen met gevaarlijke stoffen in jouw omgeving hebben gereden? Dat kun je navragen bij je gemeente. Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen vind je bij InfoMil, het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.

Waar rijden de treinen met gevaarlijke stoffen?

De meeste goederentreinen rijden over de Betuweroute , die speciaal is aangelegd voor goederenvervoer. De Betuweroute is extra veilig doordat er geen 'gelijkvloerse' kruisingen met de weg en het water zijn; er is dus geen kans op aanrijdingen met andere weggebruikers. Maar treinen kunnen ook over het reguliere spoornet rijden – bijvoorbeeld als de bestemming in Nederland is. In alle gevallen is bij ons bekend wat een trein vervoert.

Zijn er weleens incidenten met gevaarlijke stoffen op het spoor?

We proberen incidenten met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. En gelukkig gaat het vervoer in het overgrote deel van de gevallen ook vlekkeloos. Grote incidenten zijn zeldzaam – en tot nog toe altijd zonder dodelijke slachtoffers geweest.

Heel soms is er sprake van een zogenaamde 'druppellekkage'. Er lekt dan een kleine hoeveelheid vloeistof uit de afsluiter van de ketel waarin een vloeistof vervoerd wordt (wat ook bij transport over de weg of het water kan gebeuren). Dit is meestal snel verholpen. Bij ProRail zijn speciaal getrainde teams die zulke onregelmatigheden direct kunnen oplossen.

Wat doet ProRail voor veilig goederenvervoer?

Samen met onder andere vervoerders, verladers en overheden zorgen we voor veilig goederenvervoer. Als spoorbeheerder zorgen we voor een veilig spoor, de verkeersleiding, en verdelen we de capaciteit op het spoor. Dit betekent dat we elke minuut aansturen op een vlekkeloos en veilig treinverkeer. En is er een ongeval? Dan zorgen we mede dat de gevolgen beperkt kunnen blijven:

  • Onze incidentenbestrijders staan 24/7 paraat
  • We delen snel informatie met vervoerders en hulpdiensten
  • Waar nodig zijn er blusvoorzieningen, vluchtmogelijkheden en noodplannen
  • Emplacementen zijn goed toegankelijk voor hulpdiensten
  • We helpen de vervoerder met het zo veilig en efficiënt mogelijk ruimen van materiaal
Alle veelgestelde vragen over Veilig goederenvervoer

Meer weten?