Tien jaar Betuweroute

De Betuweroute bestaat tien jaar. Een spoorlijn van 172 kilometer, alléén voor goederen. Die treinen snel, veilig en duurzaam van de Rotterdamse haven naar Duitsland brengt. Op 16 juni 2007 werd de Betuweroute officieel geopend. Sindsdien nam het aantal goederentreinen op het traject flink toe. En in de komende jaren zal het goederenverkeer nog meer groeien.

Meer dan 20.000 treinen per jaar

De Betuweroute is sinds 2007 in gebruik. Inmiddels rijden per jaar meer dan 20.000 goederentreinen op de spoorlijn. Vooral in de eerste periode groeide het aantal goederentreinen op de Betuweroute snel. Tot 2011 kwamen er elk jaar 5000 treinen bij. Daarna zwakte de groei wat af. Dit wordt vooral veroorzaakt door de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland. Door deze werkzaamheden zijn er regelmatig buitendienststellingen op de Betuweroute, waardoor deze minder of niet te gebruiken is door goederentreinen.

Aantal goederentreinen Betuweroute

Verdere groei goederenverkeer

De Betuweroute is onderdeel van één van de belangrijke goederenspoorlijnen in Europa. Het goederenvervoer neemt nog steeds toe. Er is dus extra ruimte nodig. Daarom wordt in Duitsland nu 70 kilometer extra spoor aangelegd: het 'derde spoor' tussen Emmerich en Oberhausen. Ook in Nederland wordt extra spoor aangelegd. ProRail bouwt zo’n 3 kilometer spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens.

Meer ruimte voor reizigers 

Omdat meer goederentreinen op de Betuweroute rijden, ontstaat er ruimte op het ‘gemengde net’. En dat betekent meer ruimte voor reizigerstreinen.

Aandeel Betuweroute Spoorgoederenvervoer Nederland

Langere treinen

ProRail werkt samen met partners als de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, vervoerders en verladers aan tal van verbeteringen voor en groei van het spoorgoederenvervoer. Zo maken we het rijden met langere goederentreinen mogelijk. Zodat het goederenvervoer via het spoor nog goedkoper wordt. Nu zijn goederentreinen zo’n 500 tot 600 meter lang. In de toekomst moet dat 740 meter worden.