Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Wat is er sinds de start van het MJPG (in 2012) gebeurd?

Veelgestelde vraag

MJPG

Het MJPG is gestart bij de inwerkingtreding van de geluidwetgeving SWUNG 1 in 2012. Het programma is budget gestuurd; dit betekent dat het uitgangspunt is dat de kosten voor de saneringsaanpak de beschikbare middelen niet te boven gaan.

ProRail is in 2012 gestart met het doen van geluidsonderzoek (akoestisch onderzoek) om te bepalen wat de geluidsituatie is bij een woning. In het onderzoek berekenen we het geluid op diverse punten op de gevel van de woning. Daarna wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om het geluid onder de geluidsnorm te brengen. Vervolgens is en wordt nog onderzocht of deze maatregelen ook 'maakbaar' en betaalbaar zijn.

Het akoestisch onderzoek spitst zich in eerste instantie toe op het vaststellen van de woningen die al voldoen, en waarvoor dus geen maatregelen nodig zijn. Voor de betreffende spoordelen zijn saneringsplannen 'zonder maatregelen' opgesteld en ingediend bij het ministerie. Denk daarbij aan situaties waar de woningen verder van het spoor af zijn gelegen of waar zich langs het spoor geen woningen bevinden. Ook zijn enkele saneringsplannen naar voren gehaald op verzoek van de minister.

In de jaren tussen 2012 en 2018 was sprake van budgetspanning. Dit werd aangepakt door:

  • Het laten vervallen van minder effectieve maatregelen
  • Het sturen op een sobere en doelmatige uitwerking
  • Prioriteren: gevallen met de zwaarste geluidsbelasting eerst

Voor deze aanpak is in 2017 een internetconsultatie doorlopen.

In 2018 was de budgetspanning teruggelopen, onder meer door:

  • Het gewijzigde doelmatigheidscriterium waarmee minder effectieve maatregelen zijn afgevallen
  • Door ProRail ingeleverde geluidsruimte zijn er dus ook minder saneringsmaatregelen nodig.
  • Het uit de Raillijst verwijderen van reeds eerder gesaneerde woningen
  • Het vervallen van geluidschermen als gevolg van landschappelijke en stedenbouwkundige bezwaren. (Op basis van door gemeenten opgestelde stedenbouwkundige visies die zij hebben opgesteld na een verzoek van ProRail.)

Uitgangspunt was en is daarbij nog steeds dat de geluidsnorm wordt gehaald conform wetgeving.

Het ministerie van IenW heeft op 21 juni 2018 per brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het MJPG de bovenstaande uitgangspunten heeft verwerkt in de aanpak en dat de sanering in twee fasen wordt uitgevoerd vanwege budgetspanning.

Fase 1

Het MJPG start daarbij met het nemen van geluidsmaatregelen bij de hoogst belaste woningen; saneringsobjecten met een gevelbelasting hoger dan 75dB. Deze woningen zijn ingedeeld in fase 1 van het MJPG. Het betreft 2055 woningen in 36 gemeenten. Vanaf juni 2018 zijn de akoestische onderzoeken met de hierboven genoemde gewijzigde uitgangspuntpunten nogmaals doorlopen  (herwerk) en is de maakbaarheid onderzocht. Vervolgens zijn alle saneringsplannen van fase 1 opgesteld.

Fase 2

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor fase 2 gestart. Met het resterende, taakstellende, budget worden de overige woningen in fase 2 gesaneerd. Het gaat om woningen in 169 gemeenten. Voor de gemeenten in fase 2 zijn, op 2 onderzoeken na, nu alle akoestische onderzoeken afgerond. Het beschikbare budget is voldoende om alle maatregelen uit te voeren.

Lees meer over dit onderwerp op de pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers