Veiligheid : Veilig goederenvervoer

Miljoenen tonnen goederen gaan er over het Nederlandse spoor. Van kleding en voedsel tot aan apparaten en machineonderdelen. Ook chemische stoffen gaan per spoor. Een klein deel zijn 'gevaarlijke stoffen': gassen en vloeistoffen die brandbaar of giftig zijn. Dan is het goed om te weten dat spoorvervoer een van de veiligste manieren van vervoer is.

Omgeving en treinen veilig

De meeste gevaarlijke stoffen (88%) worden over het water vervoerd. Een klein deel (10%) over de weg. Slechts 2% van de gevaarlijke stoffen gaat over het spoor. Wat een van de veiligste opties is. Want er is weinig kans op incidenten.

En er is inzicht: we weten waar de treinen rijden. Wat ze vervoeren en hoe snel ze rijden. Bovendien zijn er wetten en overeenkomsten, met duidelijke regels en afspraken speciaal voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Daar werken wij continu aan, samen met overheden, vervoerders en verladers. Zodat de omgeving én de treinen zelf zo min mogelijk risico lopen.

Bekijk: Animatie: goederenvervoer en gevaarlijke stoffen

Welke regels en afspraken zijn er?

Goederentreinen en dus ook gevaarlijke stoffen, gaan zo veel mogelijk via de Betuweroute. Dé route speciaal voor goederenvervoer. Wel is dit afhankelijk van de herkomst en bestemming van de treinen. De Betuweroute is namelijk vooral een oost-west verbinding.

Per spoorlijn geldt een maximum risico. Het transport mag dit risico niet overschrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal treinen met gevaarlijke stoffen, het risico van de lading zelf en of er wissels op het traject liggen.

1. Er zijn (internationale) regels voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Want veel verkeer is internationaal. 

2. Er zijn voorschriften voor de bouw rondom de spoorlijnen. Woningen, scholen en kantoren moeten op een veilige afstand staan.

3. Vervoerders houden zich aan afspraken over de samenstelling van de treinen. In één goederentrein wordt brandbaar gas gescheiden vervoerd van zeer brandbare vloeistof. Er zit dan een andere wagon tussen. 

Informatie delen 

Voor een veilig goederenvervoer werken veel partijen nauw samen. Denk aan vervoerders, verladers, overheden, veiligheidsregio’s en ProRail. Het is belangrijk dat al die partijen hun informatie snel en goed kunnen delen. Bijvoorbeeld informatie over treinen en hun ladingen, en over de actuele situatie op het spoor.

Samen met de vervoerders zorgt ProRail dat de juiste informatie beschikbaar is. Zodat áls er toch een keer iets gebeurt, we samen de gevolgen zo beperkt mogelijk kunnen houden.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers