Spoorwegovergang Arnemuiden veiliger door ruilverkaveling

Dankzij drie agrariërs die bereid waren hun gronden vrijwillig met elkaar te ruilen, is de veiligheid op de spoorwegovergang Van Cittersweg/Schuttershof in Arnemuiden verbeterd. De grondruil scheelt 270 tractorbewegingen op jaarbasis, zo berekende het Kadaster in Zeeland.
De spoorwegovergang in Arnemuiden
De spoorwegovergang in Arnemuiden

In Arnemuiden gaat het spoor dwars door het dorp heen. Om van de ene naar de andere kant te komen, zijn er twee spoorwegovergangen voor het wegverkeer. Ook tractoren maken hiervan gebruik en in combinatie met voetgangers en fietsers kan dat tot onveilige situaties leiden. Om het aantal tractorbewegingen te verminderen, heeft het Kavelruilbureau Zeeland een vrijwillige kavelruil opgezet met drie boeren die aan weerszijden van de spoorlijn gronden hadden. Zo is het aantal tractorbewegingen flink gereduceerd.

Wie volgt?

In opdracht van het Rijk spant ProRail zich samen met wegbeheerders in om de veiligheid op overwegen nog verder te verbeteren. Ook kavelruil kan daarbij een bruikbaar instrument zijn dat vaak een win-winsituatie oplevert voor alle partijen. De provincie Zeeland heeft daarvoor het Kavelruilbureau Zeeland ingesteld. Samenwerking, integraliteit, vrijwilligheid en last-but-not-least behalen van resultaten zijn hierin sleutelbegrippen. De casus in Arnemuiden vormt zo een goed voorbeeld voor andere plaatsen in het land. Dus…..wie volgt?!
 

Gepubliceerd op