Spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen

Op grond van artikel 5 van de uitvoeringsverordening 2017/2177 moeten exploitanten een beschrijving publiceren van de spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen die zij aanbieden. Door de spoorwegsector is in samenwerking met de toezichthoudende instanties een model ontwikkeld, dat door exploitanten van dienstvoorzieningen kan worden gebruikt om de beschrijving van hun diensten / dienstvoorzieningen op te stellen. Dit model is in PDF-formaat te vinden op de website van RNE. Voor de Wordversie kunt u hier klikken.

Overzicht spoorgebonden diensten van ProRail

In dit document, behorend bij de Netverklaring 2020, vindt u een overzicht van alle spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen die ProRail aanbiedt. 

Overzicht spoorgebonden diensten van overige exploitanten

In bijgaand overzicht vindt u informatie over de spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen van andere exploitanten. Dit overzicht zal nog verder aangevuld worden.

Europees portaal

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven tot de bouw van een portaal waarin exploitanten informatie over hun spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen kwijt kunnen. Het 'European Rail Facilities Portal' is in mei 2019 beschikbaar gekomen; het gebruik ervan is optioneel. U kunt het portaal benaderen via de volgende link: https://railfacilitiesportal.eu/Meer informatie leest u hier.