Spoorlopen? Nooit doen

Of het nu gaat om een ommetje met de hond, even een route afsnijden of bramen plukken: lopen langs of over het spoor is verboden. Het is namelijk levensgevaarlijk. Een trein moet vol in de remmen. Waardoor een enkele wandelaar bij het spoor meteen forse vertragingen veroorzaakt. ProRail wil spoorlopen op verschillende manieren voorkomen en tegengaan. Veiligheid staat voorop.

Een paar cijfers

  • Een trein die 130 km/uur rijdt, heeft een remweg van 600 meter. Een trein kan nooit in één keer stilstaan, en komt ook weer traag op snelheid. 
  • Spoorlopers veroorzaken 3,5 uur treinvertraging per dag: bijna 30% van alle treinvertragingen.
  • Lopen langs het spoor kan je een boete opleveren van 140 euro. 

Ongevallen voorkomen

Spoorlopen is erg gevaarlijk. Soms raken spoorlopers gewond of vallen er zelfs doden. Dat is zeer traumatisch voor de nabestaanden, maar ook voor de machinist en andere betrokkenen. Om ongevallen te voorkomen, remt een machinist direct als hij iemand op of rond het spoor ziet. Ook andere treinen op dat traject moeten stapvoets verder rijden, totdat de ‘storing’ is verdwenen. Dit levert voor meerdere treinen vertraging op.

Toegang beperken

Afscheidingen als sloten, bos of geluidsschermen, voorkomen dat mensen zich bij het spoor begeven. We investeren waar het kan in dit soort natuurlijke barrières, en plaatsen hekken om het spoor nog beter af te sluiten. Ook plaatsen we waar het kan elektronische poorten, zodat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot het spoor. Het spoor moet wel altijd snel toegankelijk blijven voor hulpdiensten en onderhoudsmonteurs.

Controleren en boetes 

We houden de omgeving van het spoor goed in de gaten. Zodat we snel kunnen ingrijpen als iemand die daar niet toe bevoegd is zich rond het spoor begeeft. Dankzij slimme camera’s is er 24 uur per dag toezicht op tientallen stukken spoor in Nederland. Daarnaast surveilleren de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van ProRail dagelijks bij overwegen en langs het spoor. Zij mogen overtreders ook bekeuren: voor spoorlopen krijg je een boete van 140 euro. En als het nodig is, kan de meldkamer snel hulpdiensten of incidentenbestrijders inschakelen. 

Voorlichting 

Met acties en campagnes maken we mensen bewust van de gevaren van spoorlopen. Dat doen we op specifieke locaties, zoals bij het spoor of stations. Daarnaast geven we voorlichting aan jongeren op scholen.