Aanbesteden: hoe werkt het?

ProRail besteedt werken, diensten en leveringen uit. Afhankelijk van het soort werk dat we uitbesteden - of de branche die het werk aanneemt - gebruiken we vaste procedures en regelingen.

Aanbestedingsprodures

  • publieke procedures: (niet-) openbaar en gunning via onderhandeling;
  • niet-publieke procedures: meervoudig en enkelvoudig onderhands.

Sommige aanbesteding zijn 'onder erkenning', daaraan kunnen alleen erkende partijen meedoen. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen voor spoorwegbouwwerken en ingenieursbureaudiensten. Lees meer over de erkenningsregeling.

Via TenderNed

Alle publieke aanbestedingen kondigen we aan op TenderNed (volgens de Aanbestedingswet 2012). Ook alle niet-publieke procedures worden via TenderNed doorlopen. Inschrijven geschiedt volledig digitaal via TenderNed. Kijk op TenderNed voor meer informatie over registratie en de werkwijze.

Best Value Procurement

Bij aanbestedingen van complexe projecten past ProRail soms BVP toe. BVP is een methode om de beste leverancier voor een grote klus te selecteren. De gedachte achter BVP is, dat de opdrachtgever zich meer op de hoofdlijnen concentreert en de leverancier laat doen waar die goed in is. Door deze aanpak lukt het vaak om een kwalitatief goed aanbod te selecteren voor een relatief lage prijs.

Documenten Aanbesteden

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Aanbestedingsreglement ARN2016
Aanbestedingsreglement voor speciale-sectorbedrijven als water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (‘nutssectoren’). Op basis van de Herziene Aanbestedingswet 2012, geldig vanaf 1 juli 2016. Vervangt ARN2013 Laatst gewijzigd: 01-07-2016
Versie: 1.0 197.95 KB
pdf Spelregelkader voor brancheoverleg ProRail met de markt
Laatst gewijzigd: 01-10-2017
Versie: 1.0 257.56 KB
xlsx Aanbestedingskalender 2020 Q3 - 2020 Q4
In de aanbestedingskalender vindt u de aanbestedingen die ProRail de komende periode wil houden. In deze kalender zijn de geplande aanbestedingen opgenomen waarvan de verwachte opdrachtwaardes rondom of boven de Europese drempelbedragen liggen. Laatst gewijzigd: 20-10-2020
Versie: V1.0 28.48 KB
pdf Overzicht toekomstige IXL-projecten
Dit overzicht van toekomstige Interlocking-projecten is indicatief; aan genoemde locaties en data kunnen geen rechten worden ontleend. Laatst gewijzigd: 11-10-2019
Versie: 0.1 72.25 KB

Zie ook