Prestatiemeten

Het spoor moet beschikbaar én veilig zijn. Daarom vindt er regelmatig onderhoud plaats en worden nieuwbouw- en wijzigingswerken uitgevoerd. Deze werkzaamheden voert ProRail niet zelf uit: we schakelen hiervoor marktpartijen in.

Prestaties meten en rapporteren

Een beschikbaar en veilig spoor is niet zomaar belangrijk: het is essentieel. Daarom stimuleren we onze opdrachtnemers om hun prestaties op een voortdurend hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat doen we door de prestaties van opdrachtnemers te meten. De resultaten rapporteren we vervolgens aan de opdrachtnemers.

Erkende opdrachtnemers

We richten ons met de prestatiemeting in eerste instantie op de erkende ingenieursbureaus en spooraannemers, die via onze erkenningsregeling hebben aangetoond dat ze zowel technisch als organisatorisch in staat zijn om ingewikkelde werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. De gemeten prestaties gebruiken we onder andere om te bepalen of we een verleende erkenning moeten voortzetten.

Daarnaast meten we ook de civiele aannemers. Zij vallen niet onder de erkenningsregeling.

De metingen

Hoe gaan de metingen in zijn werk? Door interviews af te nemen met de contractverantwoordelijke medewerkers van ProRail kunnen we de procesmatige aspecten van een contract onderzoeken. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen, met steeds 4 mogelijke antwoorden, meten we hoe de ProRail-medewerker het handelen van de opdrachtnemer heeft ervaren. Aspecten die we meten zijn bijvoorbeeld planmatig werken, deskundigheid, samenwerking, veiligheid, milieu, uitvoeringskwaliteit en beschikbaarheid.

Documenten