Veilige berijdbaarheid

ProRail zorgt dat er op het spoor veilig wordt gereden, óók tijdens werkzaamheden en projecten. In onze bedrijfsvoorschriften is precies vastgelegd wanneer het spoor veilig berijdbaar is, en wanneer niet. Om het spoor ook tijdens werkzaamheden veilig te houden, zijn er speciale procedures. Iedereen die rond het spoor werkt, moet zich daaraan houden.

Veiligheid voorop

Treinen rijden alleen als dat 100% veilig is - dat is ons uitgangspunt. Voldoet de situatie op het spoor niet aan de veiligheidseisen uit onze bedrijfsvoorschriften? Dan nemen we maatregelen. We laten bijvoorbeeld treinen langzamer rijden, of leggen op het treinverkeer op een bepaald traject zelfs helemaal stil.

Procedures bij werkzaamheden

Ook tijdens spoorwerkzaamheden en -projecten moeten treinen veilig kunnen rijden. Samen met onze ingenieursbureaus, bouwbedrijven en aannemers zorgen we dat de veiligheidsrisico's duidelijk én beheersbaar zijn. Vanaf de plan- en ontwerpfase tot aan de daadwerkelijke uitvoering.

ProRail hanteert hiervoor een aantal vaste procedures:

  • Procedure Borgen Veilige Berijdbaarheid; laatste wijzigingen zijn toegelicht in onderstaande factsheet. Op verzoek is er een presentatie beschikbaar.
  • Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij (deel)werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties.

Deze procedures zijn opgenomen in de RailinfraCatalogus.

Hulpmiddelen voor onze leveranciers

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Factsheet borgen veilige berijdbaarheid
Deze factsheet geeft een korte toelichting op de gewijzigde procedure Veilige Berijdbaarheid met als documentnummer PRC00036-V006. Laatst gewijzigd: 30-06-2016
430.09 KB
doc Competenties opdrachtnemer veilige berijdbaarheid
Hulpmiddel bij het ontwikkelen van opleidingen voor medewerkers die betrokken zijn bij spoorwerkzaamheden en -projecten. Laatst gewijzigd: 18-02-2005
361.5 KB
doc Generieke risicodatabase veilige berijdbaarheid
Checklist voor project- en locatiespecifieke risicoanalyses.
285.5 KB