180 jaar spoor: De Betuweroute

De aanleg van de Betuweroute werd in 2007 voltooid. De 160 kilometer lange goederenspoorlijn loopt van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de Duitse grens bij Zevenaar. In deze nieuwe aflevering van de videoserie ‘180 jaar spoor: de historie’ blikken we terug op de aanleg van de Betuweroute en de uitdagingen die daarmee gepaard gingen.

Aanleg van de Betuweroute en het protest - Aflevering 5 van '180 jaar spoor: de historie'

De Betuweroute werd twaalf jaar geleden feestelijk geopend door toenmalig koningin Beatrix. Het grootste infrastructurele project in Nederland sinds de bouw van de Deltawerken was voltooid. De Betuweroute is de slagader van het Nederlandse goederentransport per trein.

Betere benutting van het bestaande spoor

Nederland is sterk op het gebied van transport en distributie in Europa door zijn strategische ligging aan zee. Omdat het vervoer van goederen naar andere landen bleef groeien, was een nieuwe route voor goederentransport hard nodig. Het bestaande spoornet werd namelijk steeds intensiever gebruikt door reizigerstreinen. De Betuweroute maakte mogelijk om goederenvervoer van reizigersvervoer te scheiden.

Toekomstplannen

"Jaarlijks rijden er 45.000 goederentreinen over de Duitse grens. Zo'n 57 procent daarvan gaat over de Betuweroute", vertelt Lars van Lierop, accountdirecteur goederen bij ProRail. "Het plan is dat het spoorgoederenvervoer in 2030 groeit naar 60 miljoen ton goederen. Dat is 50 procent meer dan er nu vervoerd wordt. Hiermee benutten we de Betuweroute nog beter. Een van de belangrijkste dingen waar we naar kijken is of er meer verkeerd over de Betuweroute naar Bad Bentheim kan. Die verbinding naar Duitsland zou meer groei realiseren."

5 tunnels

Van de vijf tunnels in de Betuweroute zijn er drie geboord: de Botlekspoortunnel, de Sophiaspoortunnel en de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. De tot dan toe in Nederland nauwelijks toegepaste boortechniek is nu 'proven technology'. "Zonder deze techniek had de Noord-Zuidlijn niet geboord kunnen worden", vertelt Patrick Buck, voormalig directeur projectorganisatie Betuweroute, in de video. De tunnel onder de Giessen en die in Zevenaar zijn op traditionele wijze aangelegd.

Overkapping Barendrecht

Een indrukwekkend bouwwerk is de overkapping in Barendrecht. In deze gemeente zijn in totaal negen sporen overkapt: de sporen van de Hogesnelheidslijn, de Betuweroute en het traject Rotterdam-Dordrecht. De overkapping verlost de omwonenden van geluidshinder. Het station Barendrecht bevindt zich ook onder de kap. 

Trijntje

In het tracé van de Betuweroute zijn sporen gevonden van onze voorouders vanaf de Midden-Steentijd (ongeveer 8.500 jaar geleden) tot nu. Sommige vondsten zijn beroemd, zoals het skelet van Trijntje. Deze vrouw leefde 7000 jaar geleden. Trijntje is daarmee het oudste menselijke skelet dat ooit intact in Nederland is gevonden. 

Videoserie 180 jaar spoor

In 2019 bestaan de spoorwegen in Nederland 180 jaar. Daarom laten we in de zesdelige videoserie '180 jaar spoor: de historie' een aantal belangrijke momenten uit de spoorgeschiedenis zien. Bekijk de videoserie op het YouTube-kanaal van ProRail.

Gepubliceerd op