Nieuwe manager verantwoordelijk voor veilige bedrijfsvoering Kijfhoek

ProRail heeft maandag 20 augustus Ivo de Graaf benoemd als manager veilige bedrijfsvoering goederenemplacement Kijfhoek. Tot zijn verantwoordelijkheden behoren ook het uitvoeren van kortetermijnmaatregelen, het opstellen en uitvoeren van een structureel verbeterplan en het herstellen van een goede vertrouwensrelatie met onze samenwerkingspartners en de omgeving.
Emplacement Kijfhoek

Met de benoeming van Ivo de Graaf komt er een ervaren manager op Kijfhoek werken, die is gepokt en gemazeld in de spoorwereld. Voorheen was hij bij ProRail als manager onderhoud en operatie verantwoordelijk voor de prestaties en de veiligheid van het spoor tussen Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. 

Incidenten

Op goederenemplacement Kijfhoek in Zwijndrecht hebben zich recent verschillende incidenten voorgedaan. Daarbij is afgeweken van de veiligheidsvoorschriften. ProRail is momenteel druk bezig met het nemen van maatregelen. De aanstelling van Ivo de Graaf is daarin een cruciale mijlpaal.

Samenwerking

Over de (toekomstige) maatregelen hebben we intensieve afstemming met gemeente Zwijndrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de IL&T, aannemer Strukton en de vervoerders.

Meer weten?

Meer weten over de maatregelen die ProRail neemt naar aanleiding van de incidenten? Lees dan ons eerdere nieuwsbericht.

Gepubliceerd op