Ambitieuze plannen voor station Amsterdam Sloterdijk

Nieuws

11 juli 2019

ProRail, NS, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam hebben de ambitie om van station Amsterdam Sloterdijk een modern, toekomstbestendig OV-knooppunt te maken. Vandaag hebben zij een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden daarvoor te verkennen. De aandachtspunten voor ProRail hierin zijn trillinghinder, externe veiligheid en voldoende capaciteit voor reizigers- en goederenvervoer.

Integrale aanpak

Door betrokken partijen wordt onderzocht hoe Sloterdijk kan uitgroeien tot een overzichtelijk en comfortbal stationsgebied met goede faciliteiten. Astrid Bunt, directeur stations: “De enorme groei van woningen in de regio Amsterdam, en rond Sloterdijk, betekent echt wat. Voor het station, de stationsomgeving en de infra. Daarop moeten we gaan anticiperen, en dat gaan we nu verder met elkaar integraal in kaart brengen.”

De toekomst van Amsterdam Sloterdijk

Rond Sloterdijk zijn nu nog veel kantoren gevestigd. Tot 2040 kunnen er zeker 5000 à 7500 nieuwe woningen bijkomen, en ook veel groen. De verwachting is dat de reizigersgroei flink zal toenemen, ook door de ontwikkeling van de buurt Haven-Stad, ten noorden van het stationsgebied. Station Sloterdijk heeft op dit moment nog voldoende capaciteit, maar dit gaat wringen in de toekomst. Behalve het verbeteren van de beleving en de oriëntatie van reizigers in en om het station, wordt ook  onderzoek gedaan naar sterkere verbindingen tussen woon- en werkgebieden. Daarnaast wordt gekeken hoe Sloterdijk als OV-knooppunt, waar verschillende vormen van OV en ander vervoer samen komen, kan worden versterkt.

Opbrengsten uit vastgoedontwikkeling

Op dit moment willen alle betrokken partners opbrengsten uit vastgoedontwikkeling gebruiken voor aanpassingen en verbeteringen van station Amsterdam Sloterdijk. Dat is een onorthodoxe vorm van financiering. Verbetering van spoor-infrastructuur kan  daardoor mogelijk niet langer puur en alleen  afhankelijk zijn van de financiering door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar mede lokaal ontwikkeld en deels gefinancierd worden. Een soortgelijke intentieovereenkomst, waarin wordt gekeken naar bouwen rondom en boven het spoor, is eerder deze week ook gesloten voor Utrecht Centraal.

Meer samenhang in stationsgebied

Station Amsterdam Sloterdijk is al meer dan 30 jaar oud. Sindsdien zijn er ingrijpende wijzigingen aangebracht aan het station en de omgeving. Toevoegingen zoals de metro, de Hemboog met perron en stationsgebouw. Ook is de businfrastructuur aangepast en het Orlyplein opnieuw ingericht. Voor de reiziger en gebruiker ontbreekt de samenhang en een goed overzicht in het station en het gebied eromheen. Astrid Bunt: "Er zijn voorbeelden waar we de stationsomgeving integraal hebben aangepakt en dat loont. Het Amstelstation in Amsterdam is een mooi voorbeeld waar dit heel goed geslaagd is: reizigers kunnen zich weer goed oriënteren en van de nieuwste faciliteiten zoals de fietsenstalling onder de grond gebruik maken. De bouw van nieuwe woningen, de ontwikkeling van de grootstedelijke stationsomgeving en de modernisering van het OV gaan daar hand-in-hand.”
 
 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers