Bergen werk verzet bij station Groningen

Nieuws

1 december 2022

Het is de afgelopen maanden misschien stil geweest, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Op en rond station Groningen is veel gebeurd. De basis voor het busperron wordt gebouwd, aan het toekomstige dek van spoor 7 wordt gewerkt en het buschauffeursverblijf krijgt steeds meer vorm.

Spoordek 7

Aannemer Strukton is druk bezig met de bouw van spoordek 7. Dit is het meest zuidelijke treinperron dat naast het bestaande en tijdelijke perron 7 komt te liggen De zuidelijke sporen zijn straks bedoeld voor de treinen van NS die van en in de richting van Zwolle rijden. De meest noordelijke sporen, spoor 1 tot en met spoor 3, worden in de eindsituatie gebruikt door de regionale vervoerder.

Ruimte voor de bus

Het busstation verhuist straks van de noordzijde naar de zuidzijde van het station. De bussen stoppen straks aan een eigen eilandperron. Reizigers kunnen dat perron vanuit de reizigerstunnel via opgangen bereiken. De pilaren waarop het busperron straks rust, zijn voor een groot deel al gebouwd. De plek waar de (rol)trappen straks komen krijgt steeds meer vorm en het gat voor de lift is al in het bouwwerk te zien. Helemaal aan de andere kant, op het meest oostelijke deel van het busperron, krijgt het buschauffeursverblijf steeds meer vorm.

 • Vanaf het toekomstig fietspad in de richting van spoor 7
  Vanaf het toekomstig fietspad in de richting van spoor 7
 • In de verte aan het werk aan spoor 7
  In de verte aan het werk aan spoor 7
 • Het bestaande en nieuwe spoordek voor spoor 7
  Het bestaande en nieuwe spoordek voor spoor 7
 • Reizigersplein en pilaren waar het busperron straks op komt
  Reizigersplein en pilaren waar het busperron straks op komt
 • Pilaren waar het busperron op rust
  Pilaren waar het busperron op rust
 • Plek van het busperron en in de verte de plek waar de (rol)trappen naar het perron komen
  Plek van het busperron en in de verte de plek waar de (rol)trappen naar het perron komen

Noordelijk stijgpunt

De ingang van de reizigerstunnel komt straks pal achter de deuren van het stationsgebouw. Daarmee wordt de stationshal weer de meest logische route van en naar het stationsgebied. Ongeveer ter hoogte van de plek van de rode torenkraan komt straks het noordelijk stijgpunt. Dat betekent zoveel als het meest noordelijke plekje in het stationsgebied waar mensen met de trap, roltrap of lift vanuit de stationshal naar de reizigerstunnel kunnen.

Voordat de (rol)trappen er hun plek krijgen, moeten eerst de contouren van de reizigerstunnel vorm krijgen. Daarvoor wordt een bouwkuip gemaakt. Die kuip wordt uiteindelijk elf meter diep. Het graven start begin 2023.  

 • De plek waar reizigers straks aan de noordkant van het station de reizigersonderdoorgang in of uit kunnen
  De plek waar reizigers straks aan de noordkant van het station de reizigersonderdoorgang in of uit kunnen
 • De plek waar reizigers straks aan de noordkant van het station de reizigersonderdoorgang in of uit kunnen
  De plek waar reizigers straks aan de noordkant van het station de reizigersonderdoorgang in of uit kunnen
 • De plek waar reizigers straks aan de noordkant van het station de reizigersonderdoorgang in of uit kunnen
  De plek waar reizigers straks aan de noordkant van het station de reizigersonderdoorgang in of uit kunnen

Doorfietsen en fietsparkeren

Het begin van de fietstunnel en de ondergrondse fietsenstallingen is er! De fietsenstalling voor 6.600 fietsen onder het station ligt twee verdiepingen onder de grond. Nu werkt de aannemer aan de eerste verdieping onder de grond. Daar komt het fietspad waarmee je straks van noord naar zuid kan fietsen. De fietsenstalling komt op verdieping -2 en bereik je via een rolband parallel aan het fietspad op -1. Vanaf het fietspad kijk je straks via een vide in de fietsenstalling.

 • De vide waardoor je straks de fietsenstalling kunt zien
  De vide waardoor je straks de fietsenstalling kunt zien
 • Hier loopt straks de fietstunnel
  Hier loopt straks de fietstunnel

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers