Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

bewonersbrief inwoners Hoogkerk

Nieuws

13 oktober 2018

Informatie van aannemer BAM over de werkzaamheden tijdens de periode van 15 -29 oktober.

Geachte bewoner,

De voorbereidingen voor het maken van de spoorverdubbeling tussen Leeuwarden en Groningen in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden zijn volop aan de gang. Dat heeft u ongetwijfeld al gemerkt en of over gelezen.

 

Via deze brief wil ik u informeren over de stremming van de overweg aan de Zuiderweg van 15 oktober tot 29 oktober.

 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Slopen spoor en aanbrengen nieuwe ballast;
  • Vernieuwen/aanleggen dubbelspoor tussen overweg Hoendiep en het viaduct Johan van Zwedenlaan;
  • Overweg Zuiderweg vernieuwen dubbelspoor;
  • Inbrengen Hogesnelheidswissel 1:29;
  • Aanbrengen sloten.

Tijdens deze periode wordt dag en nacht gewerkt.

 

Naast de werkzaamheden aan de overweg zelf, is de overweg Zuiderweg de spil in de bouwlogistiek. Vanaf de overweg Zuiderweg kan zowel het tracégedeelte Zuiderweg – Hoendiep, als Zuiderweg Johan van Zwedenlaan worden bediend. Vanaf hier vindt aan- en afvoer plaats met materialen en machines. Vrachtverkeer zal in hoofdzaak via de zuidelijke kant van de overweg plaatsvinden.

 

Het verwijderen van de oude spoorbaan en het opbouwen van het nieuwe spoor aan de westkant van de overweg staat gepland voor de periode 16 oktober tot en met 18 oktober. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober wordt het spoorgrind tussen de dwarsliggers aangebracht. De stopmachine (machine die spoorgrind op hoogte brengt) wordt op zaterdag 20 en maandag 22 oktober ingezet.

 

De overweg wordt van 22 tot en met 25 oktober omgebouwd van enkel- naar dubbelsporig. Het transport van de hoge snelheidswissel vindt plaats over de weg. De trailers met de wisseldelen worden woensdagavond 17 oktober verwacht en zullen tijdelijk worden geparkeerd op de Bangeweer. Op donderdag 18 oktober worden de wisseldelen gelegd en op zaterdag 20 oktober wordt de wissel ingebouwd.

Het verwijderen van de oude spoorbaan en het opbouwen van het nieuwe spoor aan de oostkant van de overweg staat gepland voor de periode 16 oktober tot en met 22 oktober. In de periode 17 tot en met 21 oktober wordt het spoorgrind tussen de dwarsliggers aangebracht. De stopmachine wordt op maandag 22 en dinsdag 23 oktober ingezet.

Het graven van sloten staat gepland voor 27 en 28 oktober.

De werkzaamheden kunnen voor u lichte geluid- en lichthinder geven. Werkzaamheden waarbij veel hinder te verwachten is, zijn:

  • Uitnemen en afvoeren van spoorsecties;
  • Ontgraven en afvoeren van oude spoorgrind en grond;
  • Aanvoer en leggen van hogesnelheidswissel;
  • Machine die spoorgrind op hoogte brengt(stopmachine).

Naast deze werkzaamheden voeren we ook nog een aantal andere werkzaamheden uit zoals het omleggen van kabels en leidingen, het maken van lassen, het aanbrengen van sloten en het aanbrengen van hekwerk langs het spoor. Deze werkzaamheden geven geen noemenswaardige hinder.

 

Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden is door BAM Infra altijd het standpunt ingenomen dat tijdens de treinvrije periode van 16 oktober tot 29 oktober een tijdelijke voorziening zou worden getroffen die het mogelijk maakte dat fiets- en voetgangers de spoorbaan konden oversteken. De hoeveelheid werkzaamheden die er plaatsvinden op de spoorbaan en bij de overweg verhoogt de kans dat er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van de passanten en medewerkers in het geding kan komen. Om ongelukken te voorkomen is door BAM Infra besloten dat er geen tijdelijke voorziening wordt getroffen die het mogelijk maakt dat fiets- en voetgangers de spoorbaan over kunnen steken. In plaats daarvan zijn er omleidingsroutes aangegeven en wordt er een personenbusje ingezet die voetgangers en invaliden tussen 08:00 uur en 17:00 uur van de ene kant van de overweg naar de andere kant van de overweg kunnen brengen.

 

Als gevolg van het niet aanleggen van de tijdelijke voorziening is door de gemeente Groningen de fietsomrijdroute getoetst. Dit heeft geleid tot aanpassing in de fietsroute. Het zuidelijke fietspad aan de Bangeweer wordt in twee richtingen gebruikt, evenzo het tracé Johan van Zwedenlaan tot de rotonde Hoendiep. Vlak voor de rotonde Hoendiep verlaten de fietsers de Johan van Zwedenlaan om af te zwenken naar de U.T. Delfiaweg.

Verkeersregelaars aan beide zijden van de overweg attenderen mensen op de gewijzigde situatie en de te volgen omrijdroute.

 

Aan de basisscholen in Hoogkerk is gevraagd of er als gevolg van de afsluiting van de overweg behoefte is aan alternatief vervoer voor de kinderen naast de personenbus die al wordt ingezet. Naar aanleiding van de gesprekken met de directeuren van de basisscholen Anne Frankschool, OBS De Ploeg en de GBS Rehobothschool heeft BAM Infra besloten dat er een extra personenbus wordt ingezet ten behoeve van de kinderen van deze scholen. Als opstap-/uitstapplaats aan de noordzijde van de overweg zal de bestaande bushalte Zuiderweg, halte Fabriekslaan 8270 worden gebruikt en aan de zuidzijde zal gereden worden langs de drie scholen.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen- leeuwarden. Hier vindt u ook een link naar de webcam, zodat u de werkzaamheden in deze periode kunt volgen.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken via het e-mailadres: ronald.knegt@bam.com.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Knegt Omgevingsmanager BAM Infra

 

Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via

www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers