Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Bomen terug na plaatsing geluidschermen

Nieuws

22 maart 2017

In Almere zijn in 2015 en 2016 in opdracht van ProRail veel bomen gekapt. De bomen moesten worden gekapt om ruimte te maken voor het plaatsen van de geluidschermen en de bouw van de keersporen. Veel van die bomen en struiken stonden op gronden die eigendom zijn van ProRail. Maar ook zijn voor de werkzaamheden bomen van de gemeente Almere met toestemming gekapt. Afgesproken is dat de gekapte bomen na afloop van het werk worden vervangen. Voor de herplant van bomen heeft de gemeente een beplantingsplan gemaakt. ProRail heeft de aannemer de opdracht gegeven het plan uit te gaan voeren.

Beplantingsplan

Er worden komende maand in totaal 378 bomen geplant. De gemeente heeft gekozen voor compensatie met verschillende soorten bomen aan de stadszijde van het Spoorbaanpad.
Ook zal de beplanting op het talud aan de noordzijde bij station Muziekwijk hersteld worden.
De gemeente heeft op basis van haar jarenlange ervaring in Almere ook een aantal eisen meegegeven aan de werkwijze van het planten van de bomen. Bijvoorbeeld de afmeting van een plantplaats is maar liefst 3 bij 3 meter en ca. 1 meter diep tot aan de oude zeebodem. Als er veel zand in de ondergrond zit  zal groeiplaatsverbetering plaatsvinden, zodat de bomen groot en oud kunnen worden. Ook heeft de gemeente een aantal nazorg-verplichtingen meegegeven.
Een overzicht van de te planten soorten zijn opgenomen in vraag en antwoordoverzicht (pdf). De locaties vindt u terug in onderstaande overzichten (pdf).

Planning

De werkzaamheden voor het planten van de bomen vinden op korte termijn plaats. Doel is dat alle bomen eind april, uiterlijk begin mei in de grond staan. De werkzaamheden starten vanaf de Hoge Ring (Muziekwijk) en eindigen in de wijk Oostvaarders.
Het planten van de bomen staat los van het herstel van de diverse werkterreinen en het inzaaien van het spoortalud. Deze gronden worden na afronding van het werk op die betreffende locatie hersteld.

Hinder

Het streven is om te werken zonder langdurige en hinderlijke verkeersafzettingen. Omdat er ook bomen langs het spoorbaanpad geplant moeten worden kan het toch zijn dat op enkele locaties fietsers via een parallel gelegen weg worden geleid. Ondanks de wens om overlast te voorkomen staat veiligheid  bovenaan op de prioriteitenlijst. Mocht zich een situatie voordoen, waardoor er sprake is van een onveilige situatie dan zal de weggebruiker kortstondig gevraagd worden te wachten.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Publiekscontacten 0800 – 776 72 45of de gemeente Almere 14 036 of +31 36 539 99 11.

Plattegrond - overzicht 1 (pdf) - Hoge Ring - Muziekwijk

Plattegrond - overzicht 2 (pdf)

Plattegrond - overzicht 3 (pdf)

Plattegrond - overzicht 4 (pdf)

Plattegrond - overzicht 5 (pdf)

Plattegrond - overzicht 6 (pdf) Oostvaarders

 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers