Bonden en ProRail bereiken resultaat over nieuwe cao

Nieuws

Gepubliceerd op 23 november 2022

Afgelopen dagen onderhandelden bonden en ProRail over een nieuwe cao en bereikten een resultaat. FNV Spoor, CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals leggen het onderhandelingsresultaat nu voor aan hun leden. Als de leden het eens zijn met het resultaat, dan is sprake van een cao-akkoord en wordt de nieuwe cao afgesloten en geformaliseerd.

Het onderhandelingsresultaat

Het onderhandelingsresultaat bevat de volgende afspraken: een structurele loonsverhoging van 6 procent, waarbij iedereen er maandelijks minimaal 375 euro bij krijgt, een eenmalige uitkering van 1350 euro bruto met de salarisbetaling van januari 2023, een verhoging van de pensioenpremie en een verhoging van de kilometervergoeding. De nieuwe cao zal een looptijd van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 hebben.

Uitzonderlijke situatie

We bespraken de afgelopen onderhandelingsdagen complexe vraagstukken, zoals koopkrachtverlies door inflatie, de daaruit voortvloeiende behoefte aan zekerheid bij medewerkers. De bonden en ProRail realiseren zich dat door veel werknemers de stijging van de kosten van levensonderhoud als fors wordt ervaren, met name door collega’s in lagere salarisschalen. Daar willen we graag samen gevolg aan geven, want het is een uitzonderlijke situatie.

We hebben met elkaar allerlei opties verkend om daaraan tegemoet te komen en dat heeft tot het onderhandelingsresultaat geleid. We zijn blij dat de bonden deze afspraken nu voor kunnen leggen aan hun leden.

Kernpunten nieuwe cao

  • Een structurele loonsverhoging per 1 januari 2023 van 6 procent met een 'voet' van 375 euro. De voet per 1 januari 2023 wil zeggen dat de maandelijkse verhoging minimaal 375 euro bruto bedraagt bij een fulltime dienstverband.
  • De aan de cao-lonen gerelateerde vergoedingen worden per 1 januari 2023 met 6 procent verhoogd. 
  • Een eenmalige vergoeding met de salarisuitbetaling van januari 2023 van 1350 euro bruto bij een fulltime dienstverband. Deze vergoeding is een tegemoetkoming voor de hoge inflatie in 2022 en wordt naar rato van het dienstverband en het aantal maanden dat je in 2022 in dienst bent uitgekeerd.

Een verhoging van de pensioenpremie

  • 1 januari 2023: 25,5 procent
  • 1 januari 2024: 27,0 procent
  • 1 januari 2025: 28,9 procent

Een verhoging van de kilometervergoeding

  • per 1 januari 2023 van 19 naar 21 cent per kilometer
  • per 1 januari 2024 van 21 naar 22 cent per kilometer

Belangen medewerkers

Bij het bereiken van het onderhandelingsresultaat hebben de belangen van de medewerkers centraal gestaan. De combinatie van een structurele loonsverhoging van 6 procent en de eenmalige vergoeding van 1350 euro is bedoeld om tegemoet te komen aan de economische situatie.

Bij de 6 procent loonsverhoging werken we met een voet, waardoor per 1 januari 2023 de structurele loonsverhoging maandelijks in ieder geval minimaal 375 euro bruto bedraagt bij een fulltime dienstverband. Dit betekent dat lagere loonschalen procentueel meer stijgen dan de 6 procent loonsverhoging die structureel geboden is.

Overzicht van de schalen 2 tot en met 11 en de structurele loonsverhoging
Overzicht van de schalen 2 tot en met 11 en de structurele loonsverhoging

Wat betekent dat concreet?

Ter indicatie geven we in bovenstaande tabel een overzicht weer van de schalen 2 t/m 11 en de structurele loonsverhoging, inclusief voet en de eenmalige uitkering die in deze nieuwe cao zijn afgesproken.

Ter toelichting bij deze tabel: in de tweede kolom kun je aflezen wat de voet opgeteld met de 6 procent verhoging omgerekend voor jouw salarisschaal betekent. In de derde kolom zie je wat de eenmalige uitkering van 1350 euro in percentage uitgedrukt voor jouw salarisschaal betekent. In de vierde kolom staan de percentages uit de voorgaande kolommen opgeteld en zie je de totale verhoging per schaal in percentage. De cijfers uit de tabel zijn van toepassing voor iedereen die aan het eind van zijn of haar salarisschaal zit (100% RSP). Zit je daar nog onder, dan kunnen de percentages nog hoger uitvallen.

Pensioenafspraken voor drie jaar

Tijdens de onderhandelingsdag van 7 november spraken bonden en ProRail al met elkaar af om de pensioenpremie per 1 januari 2023 te verhogen van 24 procent naar 25,5 procent. Met de bonden is nu afgesproken dat ProRail ook voor 2024 en 2025 de afspraken volgt die in de cao Sociale eenheid NS zijn gemaakt.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers