Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Bonden en ProRail bereiken resultaat bij cao-onderhandelingen

Nieuws

4 juli 2024

Maandag 1 juli bereikten vertegenwoordigers van FNV Spoor, CNV, VHS Railprofessionals en ProRail een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao van ProRail. Nu zijn de bonden aan zet; zij leggen het resultaat na de zomervakantieperiode voor aan hun leden. Als de collega's die lid zijn van de vakbonden het eens zijn met het bereikte onderhandelingsresultaat, dan is er sprake van een cao-akkoord en gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in per 1 juli 2024. De vakbonden en ProRail spraken met elkaar af om vandaag, donderdag 4 juli, hun achterban te informeren.

Onderhandelingsresultaat  

Het bereikte onderhandelingsresultaat vergde veel van alle partijen. Van begin af aan was duidelijk dat er creatief gepuzzeld moest worden. De gesprekken waren constructief, waarbij veel informatie over en weer werd uitgewisseld. We hebben afspraken gemaakt over veel inhoudelijke onderwerpen, onder andere op het gebied van verduurzaming, roosteren, inclusieve arbeidsvoorwaarden, loopbaan en duurzame inzetbaarheid.

Bij het onderwerp loon werd duidelijk dat er een flink verschil bestond tussen wat de bonden vroegen en het openingsbod van ProRail. Als ProRail hebben we de verantwoordelijkheid om het spoor betaalbaar te houden voor Nederland. Dat betekent dat er weinig financiële ruimte is. Daardoor moesten partijen zaken tegen elkaar afwegen. Zowel bonden als ProRail lukte het uiteindelijk om naar elkaar toe te bewegen. ProRail geeft daarbij aan tot de maximale grens van de financiële ruimte te zijn gegaan.

ProRail ziet in het onderhandelingsresultaat de gezamenlijke overbrugging van onderlinge verschillen. Het onderhandingsresultaat biedt houvast, houdt rekening met inflatie en speelt in op de maatschappelijke rol van ProRail.

Kernpunten onderhandelingsresultaat  

  • Een looptijd van 12 maanden; van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025.   
  • Een structurele loonsverhoging per 1 juli 2024 van 4,2 procent met een ‘voet’ van 260  euro. De voet per 1 juli 2024 wil zeggen dat de maandelijkse verhoging minimaal 260 euro bruto bedraagt bij een fulltime dienstverband. Gemiddeld stijgen de lonen met 5 procent.
  • De aan de cao-lonen gerelateerde vergoedingen worden per 1 juli 2024 met 4,2 procent verhoogd. 
  • De vergoedingen voor het werken op onregelmatige tijden worden met 5 procent verhoogd. 
  • Studieschuld bij DUO kan worden afgelost vanuit het IKB-saldo, met een bedrag tot in totaal maximaal 1.500 euro.  
  • Een fietsleaseregeling als opvolger van de huidige fietsregeling.  
  • De mogelijkheid om maximaal twee christelijke feestdagen in te ruilen voor een andere religieuze of culturele (feest)dag naar keuze.
  • Roosterwijzigingen in een basisrooster op rustdagen of niet te werken dagen vóór het  uitbrengen van het 28-dagen roosteren, vinden altijd in overleg plaats. Ook wordt een pilot gestart op een aantal locaties om te kijken of we álle wijzigingen in het basisrooster in overleg kunnen doen.  

Realistische afspraken

De afgelopen twee maanden hebben de bonden en ProRail intensief met elkaar overlegd. De bonden en ProRail hebben vele opties met elkaar verkend. Er is goed naar elkaar geluisterd en vanuit wederzijds vertrouwen met elkaar gesproken. Gezien het verschil tussen de diverse wensen, belangen en de financiële ruimte hebben we keuzes moeten maken. En daar hoort bij dat niemand het 'volle pond’ heeft gekregen. Er ligt nu een realistisch en maakbaar onderhandelingsresultaat dat naast een groot aantal verbeteringen ook koopkrachtcorrectie in zich heeft, én het spoor betaalbaar houdt. Het is goed dat de bonden deze afspraken nu kunnen voorleggen aan hun leden. De gemaakte afspraken zijn vergelijkbaar met andere recent afgesloten cao's.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers