Dit is er nodig voor tienminutentreinen

Nieuws

7 september 2021

Om elke tien minuten een trein te laten rijden is meer nodig dan een nieuwe dienstregeling. Aan de testdagen, die vanaf nu tot december plaatsvinden op een drietal trajecten, is een jarenlange voorbereiding vooraf gegaan. ProRail heeft perrons verlengd, onderdoorgangen gebouwd, overwegen veiliger gemaakt of weggehaald en stations vernieuwd. Er zijn scenario’s opgesteld voor de verkeers- en treindienstleiders en incidentenbestrijding heeft risico’s in kaart gebracht en beheersmaatregelen getroffen. Het zijn allemaal noodzakelijke maatregelen om meer treinen veilig te kunnen laten rijden.

Spoor en stations

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de afgelopen jaren hard gewerkt op de trajecten Rotterdam-Den Haag-Schiphol, Schiphol-Nijmegen en Rotterdam-Dordrecht. Op die trajecten starten we 8 september met het testen van de nieuwe dienstregeling met tienminutentreinen.

In onderstaande video is te zien wat er is gedaan en wat nog wordt gedaan om tienminutentreinen van Rotterdam tot Arnhem vanaf december mogelijk te maken. Er is onder meer extra spoor rondom Utrecht aangelegd, keervoorzieningen in de regio gerealiseerd (waardoor er meer sprinters kunnen rijden) en stations, zoals Delft en Driebergen-Zeist, zijn totaal vernieuwd. Ook werden er onderstations aangepast (voor meer energie) en zijn op diverse plekken perrons verlengd.

Bekijk: Deze video laat zien welke aanpassingen aan spoor en stations zijn gedaan om tienminutentreinen mogelijk te maken én welke stappen we in de toekomst nog gaan zetten om de dienstregeling nog robuuster te maken

Snel beslissen

De tests (op veertien woensdagen) geven onze treinverkeersleiding en de NS de mogelijkheid om in de praktijk te kunnen oefenen met de nieuwe dienstregeling. Want als er meer treinen gaan rijden, wordt het lastiger om vertragingen en versperringen goed af te handelen. Dick Tersteeg is programmamanager Besturing & Bijsturing bij ProRail en legt dat uit.

“De treinen volgen elkaar sneller op, dus je hebt minder speling. De kans op vervolgvertragingen neemt dan toe. Daarom hebben we op voorhand scenario’s opgesteld voor de afhandeling van vertragingen en maatregelen voor de afhandeling van versperringen. Doet zich een vertraging of versperring voor, dan hoeven de verkeers- en treindienstleiders niet eerst te puzzelen maar kunnen ze snel de juiste maatregelen treffen. Want snelheid van beslissen en handelen is in zulke situaties geboden.”

Hoogfrequent Spoor

Om de verwachte groei in reizigersvervoer op te vangen - en de bereikbaarheid tussen steden en regio’s te vergroten - werken we aan een hoogfrequent spoor. Op de drukste trajecten vertrekt dan zes keer per uur een trein.

Lees meer

Problemen voorkomen

Het draait echter niet alleen om het oplossen van vertragingen en versperringen. De hele ‘spoorketen’ van verkeersleiding, vervoerders en incidentenbestrijding kunnen in goede samenwerking ook problemen voorkomen. Geert Vlogman, projectleider namens incidentenbestrijding voor deze testdagen, is het daar roerend mee eens.

“De incidentenbestrijders van ProRail zijn preventief zichtbaar en onzichtbaar aanwezig op de trajecten waar getest wordt. Bij overwegen bijvoorbeeld, omdat daar de situatie voor weggebruikers verandert als er meer treinen rijden. We hebben ook in kaart gebracht waar illegaal overgestoken wordt, waar soms kinderen spelen langs het spoor en waar vandalisme voor komt. Daar zetten extra mensen in zodat we beter kunnen handhaven en sneller ter plaatse kunnen zijn. Want de volgende trein komt bij de nieuwe dienstregeling sneller dan voorheen.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers