Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Klankbordgroep Vught geeft ProRail advies

Nieuws

20 juli 2021

Welke zaken zijn belangrijk voor de omgeving bij de bouw van het tijdelijke spoor in Vught? Dat is de vraag waar de Klankbordgroep, ProRail en de gemeente Vught zich in mei en juni over hebben gebogen. Aanleiding is de aanleg van het tijdelijke spoor aan de westzijde, waarvoor ProRail het bouwcontract opmaakt. De bouw van het tijdelijke spoor heeft veel impact op de omgeving. Voordat het werk wordt aanbesteed, wilde ProRail samen met de Klankbordgroep in gesprek om de omgevingshinder zoveel mogelijk te beperken.

Omgevingshinder

Het gesprek over omgevingshinder is gevoerd aan de hand van de onderwerpen bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Hierbij is benoemd dat het bereikbaar houden van Vught van groot belang is. Er zijn ook zorgen over geluid, trillingen, stof en de hoeveelheid bouwverkeer in relatie tot de verkeersveiligheid geuit. Daarnaast onderstreepte de Klankborgroep het belang van adequate en tijdige communicatie en een klachtenloket. De Klankbordgroep benadrukt ook dat het belangrijk is een aannemer te contracteren die zich goed verdiept in de Vughtse situatie.

Wat doet ProRail met het advies?

Erik Schwencke, omgevingsmanager van het project: “Wij realiseren ons dat dit project een grote impact gaat hebben op de inwoners van Vught. Het is belangrijk dat onze aannemer straks op een goede manier rekening houdt met de omgeving. Wij hebben in de werksessies met de Klankbordgroep waardevolle aandachtspunten ontvangen. Wij hebben uitgebreid gesproken over de kwaliteitseisen waaraan een aannemer moet voldoen en welke kaders wij kunnen meegeven in het bouwcontract.”

“Een deel van de aanbevelingen nemen wij zeker over in het contract. Toch is het duidelijk dat we niet alle wensen kunnen inwilligen. We hebben afgesproken dat wij na de zomer bij de Klankbordgroep terugkomen en toelichten hoe wij hun inbreng hebben verwerkt.”

Wij zien het als onze missie om namens de bewoners te spreken.

Erik Donkers Klankbordgroep Vught

Voor en door de bewoners

Erik Donkers, namens de Klankbordgroep: “De Klankbordgroep is er voor en door de bewoners. Wij zien het als onze missie om namens de bewoners te spreken. Heb je als omwonende of inwoner van Vught vragen over de Klankbordgroep of je wilt wat aan ons meegeven, dan kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail. Meer hierover vindt je ook op de website van het Klaverblad."

Als de voorbereiding klaar is, zal ProRail het werk aanbesteden. Dat zal een aantal maanden duren. Tegelijkertijd lopen de onderzoeken door en wacht het project op de zitting bij de Raad van State. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hierover informeren.

Waarom wordt er gebouwd?

Tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught passen we het spoor aan om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken. Er komt een vierde spoor bij tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught-Noord en wij leggen in Vught de twee sporen richting Eindhoven verdiept aan. Om dit mogelijk te maken is het nodig om twee tijdelijke sporen ten westen van de huidige sporen aan te leggen.

Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidingsfase voor de bouw. De verdiepte ligging van de sporen in Vught is uiteindelijk een grote verbetering voor de leefbaarheid van de inwoners van Vught. Hoe de toekomstige situatie eruit komt te zien, kun je bekijken op de online tracékaart.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers