Tekort aan materialen en prijsstijgingen

Nieuws

22 april 2022

De bouwwereld wordt op dit moment geraakt door materiaalschaarste en prijsstijgingen. Dit is een gevolg van de verstoring van de wereldeconomie door achtereenvolgens de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. ProRail heeft in dit kader nauw contact met spooraannemers, leveranciers, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere publieke opdrachtgevers. Want we willen dat spoorprojecten en noodzakelijk onderhoud aan het spoor zoveel mogelijk door blijven gaan.

Maaslijn en Hoogeveen

Op dit moment is daar soms maatwerk voor nodig vanwege prijsrisico’s bij aanbestedingen of plotselinge materiaalschaarste in lopende projecten. Zo zien wij ons door deze problemen, na eerdere tegenslagen, genoodzaakt de aanbestedingsprocedure voor de elektrificatie van de Maaslijn in te trekken. De intrekking betekent een onvermijdelijke vertraging van de beoogde opleverdatum van 2024.

Ook bij de verlegging van een spoorboog bij Hoogeveen dienen zich problemen aan. De werkzaamheden beginnen op zaterdag 7 mei, maar zullen niet volledig kunnen worden uitgevoerd door een gebrek aan bouwmaterialen en seintechnische onderdelen. Daardoor zullen we op 23 mei niet klaar zijn met al het geplande werk daar en moeten we het op een later moment afmaken. Dat betekent ook dat de tijdwinst voor de reiziger, die zou worden geboekt met dit project, voorlopig nog niet kan worden gerealiseerd.

Continuïteit spoorwerk

De bouwsector kampt sinds de coronapandemie met uitdagingen op het gebied van de tijdige toevoer van materialen en prijsstijgingen. De oorlog in Oekraïne heeft die problemen verder versterkt in een tijd dat we er eigenlijk vanuit gingen dat de situatie zou verbeteren. ProRail gaf enkele weken geleden uitleg over wat de leveringsproblemen en prijsstijgingen betekenen voor de spoorbouwsector. Onder meer de levering van spoorstaven wordt flink geraakt, met name doordat enkele belangrijke leveranciers de deuren voorlopig hebben gesloten vanwege de hoge energieprijzen.

We zien op dit moment dat aannemers nog steeds inschrijven op aanbestedingen voor werkzaamheden en dat spoorwerkzaamheden nog steeds plaatsvinden. ProRail kijkt per aanbesteding en project of er risico’s zijn en of er eventueel maatwerk nodig is om aan het werk te kunnen gaan of te blijven. Zo proberen we uitstel van projecten en werk te voorkomen en zorgen we ervoor dat schaars personeel werkzaam blijft in de sector. Zij doen noodzakelijk onderhoud aan het spoor, zodat de treinen kunnen blijven rijden.

Prioriteiten

Wij stellen prioriteiten in het werk aan het spoor om te voorkomen dat lopende en al geplande projecten moeten worden geannuleerd vanwege tekort aan materialen. De kosten van annuleren van deze projecten zijn namelijk hoog voor zowel aannemers als ProRail. Daarnaast laat uitgesteld werk zich lastig herplannen, waardoor de uitvoering van deze projecten in gevaar komt en systeemverbeteringen op de lange baan worden geschoven. Sommige spoorlocaties zijn cruciaal en krijgen daarom voorrang boven andere. Dat betekent dat we op sommige plekken vervanging van spoorstaven uitstellen.

ProRail monitort de situatie continu omdat er dagelijks ontwikkelingen zijn. We onderhouden nauw contact met aannemers, leveranciers, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere stakeholders om problemen zo snel mogelijk met elkaar te kunnen bespreken. Wij zullen daarover updates blijven geven.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers