Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Start onderzoeken in 's-Hertogenbosch en Vught

Nieuws

2 juni 2021

In juni start ProRail met het milieukundig- en geotechnisch bodemonderzoek langs en in het spoor in Vught en ’s-Hertogenbosch. Dit doen wij ter voorbereiding op het project PHS Den Bosch - Vught.

Onderzoeken

Het milieukundig onderzoek start op 7 juni 2021 en vindt plaats bij de kruising van het Drongelens Kanaal en bij Vughterpoort. Voordat we gaan bouwen, nemen we een aantal monsters van de grond, het asfalt en het puin onder de weg.

Het geotechnisch onderzoek vindt plaats in de spoorbaan zelf. Wij voeren dit uit in het weekend van 5 t/m 6 juni 2021. Dan is het hele spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven buiten dienst voor onderhoudswerkzaamheden. Omdat er dan toch geen treinen rijden, maken we van de gelegenheid gebruik om het onderzoek uit te voeren. Er komt een speciale trein naar ’s-Hertogenbosch en Vught die de bodemlagen in kaart brengt en monsters neemt van de grond onder en naast het spoor.

Bodem, plant en dier

Al deze monsters worden vervolgens in een lab onderzocht. Zo weten we precies wat de kwaliteit is van de bodem waarin de aannemer in de toekomst gaat werken. Ook het ecologisch onderzoek is gestart. Gedurende een aantal maanden onderzoeken we bij welke dier- en plantsoorten er rond het spoor voorkomen, waar deze zich bevinden en in welke hoeveelheden. Omwonenden kunnen mensen met een oranje hesje zien rondlopen in bijvoorbeeld de groenstroken langs het spoor.

Waarom doen we dit?

Tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught passen we het spoor aan om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken. Er komt een vierde spoor bij tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught-Noord en wij leggen in Vught de twee sporen richting Eindhoven verdiept aan. Om mogelijke geluids- en trillingshinder tegen te gaan, plaatsen wij op diverse plekken geluidschermen langs het spoor of een trillingswerende wand in de grond.

Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidingsfase voor de bouw. De verdiepte ligging van de sporen in Vught is uiteindelijk een grote verbetering voor de leefbaarheid van de inwoners van Vught. Hoe de toekomstige situatie eruit komt te zien, kun je bekijken op de online tracékaart.

Bekijk de online tracékaart

Niet onomkeerbaar

Omdat op dit moment de beroepsprocedure bij de Raad van State loopt, voeren wij alleen die onderzoeken uit die niet onomkeerbaar zijn. Met andere woorden: de onderzoeken betreffen geen definitieve wijzigingen in de omgeving.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers