Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Doelstelling CO2-reductie in zicht

Nieuws

18 november 2020

ProRail gaat in 2020 haar doelstelling halen voor CO2-reductie door eigen energieverbruik. Dit blijkt uit de rapportage die we elk halfjaar opstellen in verband met de CO2-Prestatieladder. De uitstoot komt dit jaar naar verwachting uit op ruim 9 kiloton. Onze doelstelling voor dit jaar is een uitstoot van maximaal 10 kton. ProRail heeft sinds 2010 al zo’n 70 kiloton CO2 bespaard, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 8750 huishoudens.

Dalers en stijgers

De spoorinfrastructuur zelf, vooral de wisselverwarming, veroorzaakt nog altijd de grootste emissies. Wel daalt deze uitstoot de laatste jaren door de inkoop van groen gas en de overgang van gasgestookte naar elektrische wisselverwarming. Ook de emissies voor mobiliteit dalen, onder meer doordat er meer elektrische auto’s worden ingezet voor medewerkers in de operatie buiten.

Daarnaast is er een effect zichtbaar van de corona-epidemie, waardoor het aantal zakelijke reizen is verminderd. De emissies van onze kantoren en werkplaatsen stijgen wel, vooral door het toenemende datagebruik en de hiervoor benodigde servers. De emissies van stations zijn naar verwachting ongeveer hetzelfde gebleven.

Flink versnellen met opwekken energie

Het is ProRail niet helemaal gelukt om in 2020 zelf 2 miljoen kWh aan duurzame energie op te wekken, zoals de bedoeling was. Door onder meer mislukte aanbestedingen blijft de teller in 2020 naar verwachting op ruim 1,5 mln. kWh staan (zie prestatiedashboard ProRail). In 2021 hopen we de doelstelling van 2 miljoen kWh aan zelf opgewekte duurzame energie wél te halen.

We wekken nu nog vooral energie op met zonnepanelen op diverse locaties, zoals stations. Om in 2030 ons eigen energieverbruik volledig duurzaam te kunnen opwekken hebben we het programma Opwekking Duurzame Energie gestart. Hiermee wil ProRail de opwekking van energie met zonnepanelen en windturbines op geluidschermen en stations en eigen grond flink versnellen. Onze ambitie is dat in 2030 tussen de 150 en 200 miljoen kWh op deze manier wordt opgewekt. ProRail werkt hiervoor nauw samen met overheidspartijen in het programma Opwekking Energie op Rijksassets (OER) onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Besparing in de materiaalketen: doelstelling behaald

Ook in de materiaalketen verwachten we dit jaar onze doelen te halen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door aanleg, onderhoud en sloop van het spoor bedoeld. De reductie van de uitstoot bij aanleg, onderhoud en sloop van het spoor (de materiaalketen) is dit jaar ruimschoots meer dan de doelstelling van 5 kiloton per jaar. De inschatting is dat we dit jaar 12,7 kiloton besparen in projecten. Daar komt nog een kleine besparing bij door saneren van wissels bij. De opbrengst hiervan is begin 2021 bekend.

Doelstelling 2030

Op dit moment werken we nieuwe reductiedoelstellingen voor 2030 uit. Het streven is om in 2030 klimaatneutraal te zijn voor het eigen energieverbruik, en een vermindering van de CO2-uitstoot in de materiaalketen van circa 25 procent te bereiken, wat neerkomt op ongeveer 35 kiloton per jaar.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is in 2009 bedacht door ProRail. De Prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Hoe meer een bedrijf doet om CO2-uitstoot tegen te gaan, hoe hoger zijn trede op de ladder. Bij elke trede omhoog krijgt een bedrijf een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Onlangs is door de stichting Klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen het 1000ste certificaat uitgereikt voor de CO2-Prestatieladder.

ProRail wil zelf ook het goede voorbeeld geven en certificeert zich jaarlijks voor de CO2-Prestatieladder. ProRail is zelf gecertificeerd op het hoogste niveau (5) van de ladder. Lees hier meer over ons CO2-beleid.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers