Dronetechnologie: ProRail zoekt het hogerop

ProRail onderzoekt hoe drones ingezet kunnen worden om het beheer van railinfrastructuur veiliger, sneller, beter en goedkoper te maken. In samenwerking met de spoorbranche en met andere partners voeren we diverse pilots uit. We zijn nu zo ver dat we drones gaan inzetten bij de inspectie van kunstwerken, zoals bruggen en viaducten.
Prorail gaat drones inzetten voor inspecties

Veel toepassingen mogelijk

In theorie zijn er nog veel meer toepassingen mogelijk. Denk aan inzet van drones bij het inspecteren van bovenleidingpalen, het maken van een overzichtsbeeld bij een calamiteit of het vastleggen van een projectgebied voor, tijdens en na uitvoering. Ook kunnen we met drones bouwmaterialen op werkplaatsen ‘bewaken’ en bijvoorbeeld koperdiefstal voorkomen. En dit is nog maar een greep uit alle mogelijkheden die dronetechnologoe met zich meebrengt.

Veranderende wetgeving 

Wanneer we drones hiervoor kunnen inzetten, hangt af van de wetgeving. De wetgeving voor het professioneel vliegen met drones verandert. Nederland stapt over naar de Europese regelgeving. Hierdoor gaat het verkrijgen van toestemming sneller en zijn er meer mogelijkheden. In de toekomst mag namelijk ook boven het spoor gevlogen worden, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit jaar onderzoeken we hoe we de inzet van drones bij het spoor kunnen vereenvoudigen. Daarnaast doen we onderzoek naar de invloed van het elektromagnetische veld op de inzet van drones. En kijken we hoe we met behulp van dronebeelden de treindienst na een incident sneller op kunnen starten.

Gepubliceerd op