Een stap dichter bij de spooronderdoorgang bij Wolfheze

Nieuws

12 augustus 2021

Een belangrijke stap naar de realisatie van de spooronderdoorgang in Wolfheze is gezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland, de gemeente Renkum en ProRail hebben overeenstemming bereikt over hoe de spooronderdoorgang in de Wolfhezerweg er op hoofdlijnen uit komt te zien en de financiering hiervan.

Laatste grote Gelderse overweg verdwijnt

Met de aanleg van de tunnel onder het spoor verdwijnt de laatste grote Gelderse overweg op het traject Schiphol/Amsterdam – Utrecht – Nijmegen/ Duitsland. De tunnel zorgt ervoor dat er voor de weggebruikers én het treinverkeer een veilige situatie ontstaat en de barrière van de overweg verdwijnt.

Betere doorstroming

De spooronderdoorgang verbetert de doorstroming en de veiligheid van spoor- en wegverkeer. Door deze tunnel worden Wolfheze-Noord en -Zuid beter met elkaar verbonden, omdat er geen wachttijden meer zijn voor de spoorbomen. Met de extra treinen die in de toekomst op het traject verwacht worden, zouden de wachttijden zonder de onderdoorgang alleen maar toenemen.  

Bij de werkzaamheden pakken we ook de toegankelijkheid van de perrons aan, zodat het station straks ook voor mindervaliden goed bereikbaar is. Ook het spoor wordt aangepast. Het meest noordelijke spoor en alle wissels halen we weg. Daardoor staan de huizen in Wolfheze-Noord straks verder van het spoor af. Door het verdwijnen van de spoorwegovergang en het weghalen van wissels kunnen er in de toekomst meer en snellere treinen rijden. Ook de internationale treinen (ICE) van en naar Duitsland profiteren hiervan.

Overwegen opheffen

ProRail werkt voortdurend aan het veiliger maken van overwegen, onder het motto: de veiligste overweg is geen overweg. Voor het opheffen van de overweg in Wolfheze wordt een bijdrage gedaan vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overheden (LVO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 16 miljoen euro. Daarnaast dragen de provincie Gelderland en de gemeente Renkum 11,7 en 3 miljoen euro bij. In het najaar van 2021 ondertekenen alle partijen een bestuursovereenkomst.

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail: "We zijn blij dat deze overweg in Wolfheze verdwijnt. Voor 2040 willen we het merendeel van de beveiligde overwegen opheffen. Deze overweg in Wolfheze is druk en vormt daarmee een risico op een druk traject. Het verdwijnen van overwegen zorgt ervoor dat we het groeiende trein- en wegverkeer veilig kunnen laten rijden."

Deze overweg in Wolfheze is druk en vormt daarmee een risico op een druk traject.

Dorothé Wennekendonk Regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail

Overleg met inwoners

Vanaf oktober wordt samen met de inwoners van Wolfheze het conceptontwerp omgezet in een definitief ontwerp. Ook worden dan voorbereidende werkzaamheden gestart voor het verleggen van kabels en leidingen. Omwonenden worden hierover geïnformeerd. De werkzaamheden aan de spooronderdoorgang staan gepland voor 2024-2025. Voorbereidende werkzaamheden kunnen in 2023 starten, zoals verleggen van kabels en leidingen.

Extra tijdelijke maatregelen worden onderzocht

De realisatie van de spoorwegonderdoorgang kost tijd. In 2020 zijn tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren.

Naar aanleiding van het verdrietige ongeluk op 23 juli waarbij een inwoner van Wolfheze in botsing kwam met een trein en aan zijn verwondingen overleed, worden de mogelijkheden voor extra tijdelijke maatregelen onderzocht. Dit gaat in goed overleg met de gemeente en inwoners van Wolfheze, zoals de bewoners van Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden. De verwachting is dat hierover in september 2021 meer duidelijkheid komt.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers