Even voorstelen, de omgevingsmanagers Aletta en Antoinette

Nieuws

Gepubliceerd op 20 maart 2020 - Laatste update: 16 augustus 2020 16:35 uur

Aletta Blok (ProRail) en Antoinette Snijder (gemeente Vught) zijn beide omgevingsmanager en werken intensief samen aan hetzelfde project: PHS Meteren-Boxtel. Het werk van Antoinette bevat naast PHS Meteren – Boxtel ook de reconstructie van de rijksweg N65 Vught-Helvoirt en De Vughtse Regeling. Wie zijn zij, wat doen zij en wat betekenen zij voor de omgeving? En wat kunt u de komende periode verwachten?

1. Even voorstellen…
Aletta: ‘Als omgevingsmanager zijn wij het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven in de omgeving van het spoor. We proberen vragen te beantwoorden en oog en oor te hebben voor de belangen, ideeën en bedenkingen van bewoners en bedrijven over het project. Ik werk nu zo’n vier jaar aan dit project. Vaak vanaf het ProRail kantoor in Utrecht, maar ik ben ook regelmatig in Vught te vinden. In die vier jaar hebben Antoinette en ik een relatie opgebouwd met veel bewoners en bedrijven in de omgeving. Wij betrekken hen ook intensief bij de communicatie over en participatie in het project. Daarbij  realiseren wij ons dat de bouw heel veel impact gaat hebben in Vught. We vinden het belangrijk dat er uiteindelijk iets moois voor terugkomt met een duidelijke meerwaarde voor Vught en zijn inwoners.’
 
Antoinette: ‘Ik heb altijd dicht bij het spoor in Vught gewoond. Ik denk dat ik daarom begrijp dat een groot en ingrijpend project als dit, naast vertrouwen, ook onzekerheid met zich meebrengt. Vooral, omdat de plannen alleen nog maar op papier zijn uitgewerkt en de werkelijke (bouw)overlast, nog ervaren moeten worden. Wel heb ik vertrouwen in het eindresultaat. De gemeente Vught heeft zich, samen met veel betrokken inwoners, sterk gemaakt voor een verdiept spoor. Met het vervallen van spoorwegovergangen kan iedereen veilig oversteken en beperken we veel overlast. Zo houden we Vught leefbaar en bereikbaar. Ook in de toekomst. Daarnaast zijn er locaties die minder profiteren en daarom aandacht vragen. Daar zetten we ons, samen met ministerie, provincie en ProRail, in voor extra maatregelen. Voor die locaties hebben we met elkaar al veel bereikt.
 
2. Wat doen jullie voor de omgeving?
Antoinette: ‘Wij willen de bewoners, bedrijven, instanties en verenigingen in Vught zo goed mogelijk informeren over, en betrekken bij, het spoorproject. Dat doen we met informatiebijeenkomsten, straatgesprekken, persoonlijke gesprekken en het maandelijkse spreekuur. ’ Als gemeente vinden we het belangrijk dat de inbreng, adviezen, suggesties en ideeën – maar ook de zorgen – van bewoners worden meegenomen en werkelijk bijdragen aan het best mogelijke resultaat.’
 
Aletta: ‘Daarnaast proberen wij de belangen van de omgeving natuurlijk ook aan de orde te stellen in het projectteam van ProRail, zodat ook die aspecten meegewogen worden en niet altijd wordt gekozen voor de – vanuit de techniek  gezien – ‘logische’ oplossing, maar juist voor een oplossing waar iedereen wat aan heeft. Zo hebben we een aantal jaren geleden, bij de start van het project, werkgroepen ingesteld waarin ongeveer 70 omwonenden hebben meegedacht over de inrichting van de spoorzone. Met het document dat hieruit is ontstaan, gaan we het komende jaar verder. Ook is, op verzoek van omwonenden, onlangs besloten om de Loonsebaan niet meer als hoofdbouwroute te gebruiken, maar het bouwverkeer zoveel mogelijk via de N65 te laten rijden. Daarmee beperken we de overlast in de wijk.’
 
3. Wat hebben bewoners gemerkt van jullie werkzaamheden? Wat hebben jullie gedaan met de input die jullie krijgen?
Antoinette: ‘Uit de gesprekken die we voeren, blijkt soms dat een geplande oplossing ook wel eens anders kan, waardoor het een beter plan wordt voor iedereen: een win-win situatie, dus. Zo moest de vereniging Jeugd Aktief eigenlijk verhuizen omdat de hulpdiensten de locatie niet zouden kunnen bereiken tijdens de bouw. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Met een creatieve oplossing van alle betrokken partijen kunnen ze toch blijven zitten. Door een deel van de voorgevel te verplaatsen, houden we het gebouw toch bereikbaar en losten we, tot blijdschap van Jeugd Aktief, dit probleem op. Ook is de sporenbundel in Vught Noord onlangs versmald. Dat gebeurde op verzoek van direct omwonenden. Daardoor is aan weerszijden minder ruimte nodig en behouden we een flink deel van de groenstrook bij de Willem III laan. Dat geeft tijdens de bouwperiode en daarna natuurlijk een veel prettiger aanblik. Die aanpassingen gaan natuurlijk lang niet altijd niet vanzelf. Er zijn vaak extra kosten en andere belangen en daar moeten we elkaar ergens in vinden. Maar als dat lukt, dan geeft het veel voldoening. Dan zijn we blij dat we dit soort maatwerk met de bewoners kunnen bereiken.’ 

4. Hoe stemmen jullie de inkomende vragen op elkaar af?
Aletta: ‘Soms krijg ik in gesprekken met bewoners of bedrijven een vraag die eigenlijk niet voor ProRail bestemd is, maar voor de gemeente. Die geef ik dan door aan Antoinette. We stemmen de inkomende vragen met elkaar af. Zo vormen we samen één loket. Het gebeurt ook wel eens dat wij een vraag of verzoek krijgen die niet ingewilligd kan worden. Ik vind het belangrijk dat wij duidelijk zijn wat wel en wat niet kan en vooral waarom. Iedereen tevreden te stellen, dat zou ik graag willen, maar dat kan echt niet. We hebben natuurlijk te maken met ontzettend veel vragen, wensen en belangen, die ook niet altijd verenigbaar zijn. Bovendien geldt bij elk project dat er grenzen zijn aan middelen en mogelijkheden. ‘Nee’ is dan soms ook een antwoord. Onvermijdelijk, maar wel voorzien van een duidelijke reden.’
 
5. Waar zijn jullie nu druk mee? Wat kunnen omwonenden en bedrijven nog verwachten de komende tijd? Kunnen ze nog meedenken?
Aletta: ‘Op dit moment werken we aan het Tracébesluit (TB), dat naar verwachting dit jaar door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt vastgesteld.
Het afronden van het TB heeft langer geduurd dan aanvankelijk was gepland. De afgelopen tijd is er gezocht naar oplossingen voor het stikstofprobleem, waardoor het TB nog niet kon worden vastgesteld. Deze oplossingen vroegen om verdere uitwerking, afstemming en besluitvorming. In april volgt hierover een besluit. En als alle seinen op groen staan, wordt het TB rond de zomer ter inzage gelegd. Uiteraard hangt dit ook samen met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Wij stellen de bewoners hiervan op de hoogte zodra er meer duidelijkheid is.’
 
Antoinette: ‘De meeste plannen liggen dan behoorlijk vast. Wel vind ik het belangrijk dat wij onze inwoners optimaal informeren over het TB en zijn betekenis. Ook moeten we de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan (het OTB) uitleggen. Tenslotte vertellen we hoe het, na het vaststellen van het TB, verder gaat. Hiervoor gaan we een bewonersavond organiseren. Ook zorgen wij ervoor dat de informatie online staat’ Aletta: ‘En we kijken alweer vooruit. We weten dat er straks een immense klus te klaren is, midden in Vught. Hoe gaat de aannemer straks te werk? Hoe kunnen we dat zo organiseren dat er zo weinig mogelijk hinder is? Ook dat zijn onderwerpen waarover we de komende jaren samen met de bewoners willen nadenken.’

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers