Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Gevolgen uitspraken Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Nieuws

3 september 2019

In mei van dit jaar deed de Raad van State (RvS) twee uitspraken die van belang zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De eerste uitspraak is het besluit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. In de tweede uitspraak van de RvS (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) is naar voren gekomen dat de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing nader onderzocht moeten worden.

De stikstofberekeningen die nodig zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel zijn gebaseerd op het PAS. De uitspraak van de RvS betekent in de praktijk dat het PAS niet meer als basis mag worden gebruikt om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Dit kon voor de uitspraak nog wel. We studeren momenteel op de gevolgen van deze uitspraak op het Tracébesluit.

De uitspraak ten aanzien van effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing heeft tot resultaat dat naast de huidige onderzoeken naar trillingen extra informatie over de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing toegevoegd dient te worden aan het Tracébesluit. Spoortrillingen blijken zelden sterk genoeg te zijn om schade te veroorzaken. Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming wordt in het project Meteren – Boxtel nagegaan of ook bij de ingrijpende spooraanpassing in Vught hier sprake van is.

Daarvoor is het nodig dat van een aantal woningen langs het spoor in Vught een opname wordt gemaakt. De woningen worden vanaf de openbare weg bekeken en er worden foto’s genomen. De resultaten worden opgenomen in de onderliggende rapporten van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De bewoners van deze woningen worden hierover per brief geïnformeerd.

Mogelijk hebben de uitspraken consequenties voor de publicatiedatum van het Tracébesluit. Deze staat gepland voor de 2e helft van 2019. We informeren u zo snel als mogelijk over de publicatiedatum van het Tracébesluit.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers