Waar gaat de grond op station Groningen naartoe?

Nieuws

13 januari 2021

Ze zijn niet te missen: de vele graafmachines die sinds oktober op station Groningen staan. Ze worden gebruikt om grond uit te graven, om zo plaats te maken voor de bouwkuip die nodig is voor de aanleg van de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling. Bij dit graafproces komt enorm veel zand vrij. Maar wat gebeurt hier eigenlijk mee?

De grond in

De grote sleuven die de graafmachine graaft, zijn maar liefst 20,5 meter diep. Je kunt je voorstellen dat dit grote hopen grond oplevert. In totaal graaft de kraan ongeveer 100.000 kubieke meter grond uit, dat is meer dan 4.000 vrachtwagens vol! Frank Rens is grondstromencoördinator bij Strukton. Hij is bij het hele proces betrokken en bepaalt uiteindelijk wat er met de grond gebeurt die vrijkomt. Frank: "Bij het uitgraven maken we onderscheid tussen schone en verontreinigde grond. De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd, dat gaat naar een reiniger toe. De schone grond wordt opgeslagen."

Bij het uitgraven maken we onderscheid tussen schone en verontreinigde grond.

Frank Rens grondstromencoördinator bij Strukton

Transport en beoordeling

Per vrachtwagen wordt de schone grond naar één van de drie depots gebracht aan de zuidzijde van het station. Daar wordt een kwaliteitskeuring uitgevoerd. Frank legt uit: "Door boringen uit te voeren en grondmonsters te nemen, kunnen we bepalen hoe schoon de grond is. Hierbij wordt de grond ingedeeld in een kwaliteitsklasse, bijvoorbeeld de klasse wonen of de klasse industrie. De grond die in de kwaliteitsklasse wonen valt, is schoner dan die in de klasse industrie. Op basis hiervan bepalen we welke grond waarvoor kan worden hergebruikt."

Tweede leven

Alle grond uit de depots krijgt in principe een tweede leven. Een deel wordt hergebruikt in het project Groningen Spoorzone, maar dat deel is maar heel klein. Voor de meeste grond wordt een nieuwe bestemming gezocht. Zo gaat het bijvoorbeeld naar agrariërs in de omgeving of naar infraprojecten, . ''Het liefst natuurlijk zo dichtbij mogelijk, zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met het project Aanpak Ring Zuid en de gemeente Groningen", vertelt Frank. "Met het oog op duurzaamheid streven we naar zo min mogelijk transport en daarnaast drukken we op deze manier ook de kosten. Als we het niet ergens dichtbij kunnen onderbrengen, dan rijden we verder of wordt het per schip afgevoerd. Hoe dan ook: we zorgen ervoor dat het weer goed terechtkomt!"

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers