Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Handtekeningen voor internationale verbinding Coevorden-Bad Bentheim

Nieuws

27 september 2022

Nederland en Duitsland werken samen aan de ontwikkeling van het spoor voor reizigers tussen Coevorden en Bad Bentheim. Op maandag 26 september zetten alle betrokken partijen een handtekening die de internationale samenwerking bekrachtigt.

Internationale ambities

Met deze intentieverklaring spreken alle partners gezamenlijk de ambitie uit om met de grensoverschrijdende spoorverbinding de internationale bereikbaarheid tussen Drenthe en Niedersachsen te verbeteren. De spoorverbinding tussen Coevorden en Bad Bentheim wordt gereactiveerd voor reizigersvervoer.

Het spoor verbindt

Naast Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en Drenthe Nelleke Vedelaar, gedeputeerde van de provincie, zet ook ProRail-CEO John Voppen zijn handtekening. Aan Duitse zijde waren staatssecretaris voor Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Dr. Berend Lindner, directeur van de Bentheimer Eisenbahn Joachim Berends en Landraad Michael Kiehl van het Grafshaft Bentheim aanwezig. De Nedersaksische Minister voor Financiën Reinhold Hilbers nam online deel aan de ondertekening. Bij de uitvoering van het project wordt ook intensief samengewerkt met de Nederlandse en Duitse gemeentes langs de lijn.

John Voppen is blij met de internationale samenwerking en onderstreept ook het regionale belang: “Het spoor verbindt, ook over grenzen in de regio heen. Ik was vlak bij Coevorden over de grens in Duitsland. Daar ligt een bestaande goederenlijn, maar daar gaan we geld in steken zodat er ook reizigerstreinen gaan rijden. Wat mij betreft een sterk voorbeeld: investeren in bestaand spoor. Heel mooi voor de regio!”

Het spoor verbindt, ook over grenzen in de regio heen.

John Voppen CEO bij ProRail

Spoorlijn Coevorden-Neuenhaus

De stad Coevorden is nu via een goederenspoorlijn verbonden met het Duitse spoorwegnet. Om dit spoor geschikt te maken voor reizigersvervoer zijn een aantal aanpassingen nodig. Zo bouwt ProRail een nieuw perron op station Coevorden. Ook passen we het spoor bij station Coevorden aan, zodat de trein van de Bentheimer Eisenbahn kan keren op het station. De Bentheimer Eisenbahn vernieuwt het spoor van Coevorden naar Neuenhaus.

Komend jaar willen alle partijen de plannen verder uitwerken, zodat in 2023 een definitief realisatiebesluit genomen kan worden. De partijen streven er naar om eind 2025 één keer per uur een doorgaande trein op het internationale traject Coevorden-Bad Bentheim te laten rijden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers