Het zit erop! Terugblik op de tienminutentrein

134 boetes, spoorlopers, drukke verkeersleiding en meevallende dichtligtijden op overwegen. Een terugblik van ProRail op 14 testdagen van de tienminutentrein.
De incidentbestrijders van PRoRail houden 6 september 2017 toezicht op de overweg in Boxtel.
De incidentbestrijders van ProRail houden 6 september 2017 toezicht op de overweg in Boxtel.

Iedere woensdag testten ProRail en NS de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven. Vanaf volgende week rijden er iedere dag meer treinen op het traject en in de rest van Nederland. We kijken positief terug op veertien testdagen.

Reizigers

Klantonderzoeken tijdens de testdagen onder reizigers op de A2 wijzen uit dat reizigers positief zijn over de 6 treinen per uur op de grote stations. Na een paar testdagen bleken reizigers gewend te zijn aan de frequentieverhoging, keken minder op de klok en gaven een goed oordeel over de testdagen.

Overwegen

De vraag voor aanvang van de testdagen was welk effect de frequentieverhoging op de dichtligtijden van overwegen heeft. Tijdens de testdagen zijn de dichtligtijden van overwegen gemeten. Deze metingen wijzen uit dat de dichtligtijden gemiddeld met 2 minuten per uur toenemen wanneer er meer treinen rijden. De langste gemiddelde dichtligtijd per uur blijft onder de 30 minuten. ProRail blijft in 2018 de dichtligtijden van overwegen meten. Lees meer in dit bericht: gemeten dichtligtijden en gedrag op overwegen

Incidentenbestrijding en wegsleeplocs

ProRail Incidentenbestrijding heeft zowel een rol in preventie van verstoringen veroorzaakt door derden, zoals spoorlopers als de afhandeling van incidenten (zoals gevaarlijke situaties bij overwegen). Tijdens de testdagen waren er twee wegsleeplocomotieven stand-by voor incidenten met defect materieel. Er zijn de eerste dagen extra incidentbestrijders ingezet langs de A2 ter preventie van gevaarlijk gedrag bij overwegen evenals verkeersregelaars. De eerste testdagen zijn er veel overweg-acties uitgevoerd, waarbij gevaarlijk gedrag is waargenomen en waarvoor boetes zijn uitgedeeld. Deze acties hebben geholpen. We zagen dat het wegverkeer na de vele overwegacties zich steeds beter hield aan de regels. Tijdens de testdagen is ook een aantal keer spoorlopers aangepakt. Een aantal keer kwam de wegsleeploc in actie om defect materieel af te voeren. Vanaf zondag zet ProRail preventief wegsleeplocs klaar op de A2-Corridor

Verkeersleiding

Het werk van ProRail verkeersleiding vindt vooral achter de schermen plaats. 13 verkeersleidingsposten regelen het totale Nederlandse treinverkeer. Om de test met meer treinverkeer tussen Amsterdam en Eindhoven mogelijk te maken, zijn verschillende verkeersleidingsposten betrokken. In Amsterdam, Utrecht en Eindhoven gebeurde het meeste werk. Maar ook bij de verkeersleidingspost in Maastricht en die op goederenemplacement Kijfhoek, waren de treinverkeersleiders betrokken bij de testdagen. Lees meer over de rol van verkeersleidingspost Kijfhoek in in dit nieuwsbericht: Vierde testdag: goederenverkeer tijdens de testdag.

Voor het echie

Zondag 10 december gaat de nieuwe dienstregeling in. Dan rijden er iedere dag meer treinen tussen Amsterdam en Eindhoven. Maar ook in de rest van het land maakte ProRail ruimte voor meer treinverkeer. Meer informatie in dit bericht: Nieuwe dienstregeling, nog meer treinen

Gepubliceerd op