Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Hoe gaat het verder na het Tracébesluit?

Nieuws

2 juni 2020

Hoe gaat het verder na het Tracébesluit (TB) PHS Meteren-Boxtel? Hieronder leest u meer over de vervolgstappen. Op de afbeelding ziet u het overzicht van de planning PHS Meteren-Boxtel.

Behandeling van beroepen door Raad van State

Wanneer de terinzagelegging van het TB PHS Meteren-Boxtel is afgelopen, worden de beroepen in behandeling genomen door de Raad van State. Het duurt naar verwachting ongeveer een jaar voordat de Raad van State uitspraak doet: zij verklaart de beroepen gegrond of ongegrond. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, is het TB onherroepelijk.

Het project gaat verder: voorbereiding op papier

Ondertussen gaat het project verder met het voorbereiden van de realisatiefase (de bouwperiode). Zo start ProRail bijvoorbeeld met het opstellen van de contracten voor de toekomstige aannemers. Dit zijn grote contracten, waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn: hoe zorgen we ervoor dat de aannemers in hun werk de omgevingshinder zo veel als mogelijk beperken? En hoe zorgen we voor ruimte voor innovatie en slimme technieken, zodat de bouw zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden?

Met een bouwplan meer duidelijk

Zoals we aangaven, moeten we nog op zoek gaan naar aannemers om de werkzaamheden uit te voeren. Als we die aan boord hebben, kunnen we samen met hen een bouwplan opstellen. Dat zal waarschijnlijk in 2023 zijn. Met dat plan kan meer informatie gegeven worden over hoe, wanneer, waar, hoe lang er gebouwd gaat worden.

Een goede voorbereiding vraagt tijd

Een goede voorbereiding vergt tijd en belangrijker nog: levert ook veel op. De opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt en de tijd genomen om naar de omgeving te luisteren. Zo is er veel aanvullend onderzoek uitgevoerd en werden er aanvullende besluiten genomen. Op die manier is het plan verbeterd en uitgebreid, met bijvoorbeeld aanvullende maatregelen voor geluid en trillingen en diverse ontwerpaanpassingen om de sporen zo goed als mogelijk in de omgeving in te passen.

Een duurzame oplossing voor het Nederlandse spoor

Met de publicatie van het Tracébesluit hebben we een belangrijke stap gezet. Maar voorlopig zijn we nog niet klaar. Er liggen nog veel jaren tussen het moment dat de schop in de grond gaat tot aan de afronding van het project. En dit vraagt om geduld en begrip van omwonenden. Maar het levert ook veel op. Zo wordt de Betuweroute beter benut, maken we meer ruimte voor goederenvervoer en wordt ons spoornet flexibeler, robuuster en betrouwbaarder: een duurzame oplossing voor Nederland.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers