Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Hoe gaat het verder na het Tracébesluit?

Nieuws

2 juni 2020

Hoe gaat het verder na het Tracébesluit (TB) PHS Meteren-Boxtel? Hieronder leest u meer over de vervolgstappen. Op de afbeelding ziet u links de planning van PHS Meteren-Boxtel. Daarnaast staat de planning van het project Reconstructie N65 Vught-Haaren. Want dit zijn de komende jaren de twee grote infrastructurele projecten waar Vught voor staat.

Behandeling van beroepen door Raad van State

Wanneer de terinzagelegging van het TB PHS Meteren-Boxtel is afgelopen, worden de beroepen in behandeling genomen door de Raad van State. Het duurt naar verwachting ongeveer een jaar voordat de Raad van State uitspraak doet: zij verklaart de beroepen gegrond of ongegrond. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, is het TB onherroepelijk.

Het project gaat verder: voorbereiding op papier

Ondertussen gaat het project verder met het voorbereiden van de realisatiefase (de bouwperiode). Zo start ProRail bijvoorbeeld met het opstellen van de contracten voor de toekomstige aannemers. Dit zijn grote contracten, waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn: hoe zorgen we ervoor dat de aannemers in hun werk de omgevingshinder zo veel als mogelijk beperken? En hoe zorgen we voor ruimte voor innovatie en slimme technieken, zodat de bouw zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden?

Voorbereidend werk buiten

Naast de voorbereiding op papier gaan we ook kijken wat er buiten nodig is, voordat we kunnen beginnen met de bouw. We zorgen ervoor dat alles in en rondom het toekomstige bouwgebied klopt, zodat er straks goed gebouwd kan worden. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het uitvoeren van archeologisch bodemonderzoek. Deze werkzaamheden kunnen naar verwachting volgend jaar, in 2021, starten. Is hier meer over bekend, dan leest u dat in onze digitale nieuwsbrief. En natuurlijk zorgen we, als de schop daadwerkelijk de grond gaat, voor tijdige informatie voor de omwonenden.

Aanleg tijdelijk spoor

Een volgende stap is het aanleggen van het tijdelijke spoor. Via dit tijdelijk spoor kunnen treinen tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch blijven rijden tijdens de bouwwerkzaamheden. Om geluidshinder voor omwonenden te beperken, bouwen we  tijdelijke geluidschermen. Deze geluidschermen komen aan de westzijde van het tijdelijke spoor te staan, vanaf de Loonsebaan tot en met de Michiel de Ruyterweg. Voor de gebied Postweg-Loonsebaan geldt dat het huidige geluidscherm blijft staan. U kunt de ligging van de geluidschermen zien op de online tracékaart met 3d visualisaties van het project.

Bouwperiode spoor

Als de treinen via het tijdelijke spoor rijden, kan de daadwerkelijke bouw van de verschillende spooraanpassingen beginnen. We verwachten hier ongeveer vijf jaar mee bezig te zijn. Goed om te weten: de bouw vindt in Vught telkens per gebied plaats (denk aan zones van ongeveer 100 meter). Hierdoor voorkomen we dat er continu, langs het hele projectgebied, sprake is van bouwhinder. Daarnaast streven we ernaar om in contact met omwonenden de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Met een bouwplan meer duidelijk

Zoals we aangaven, moeten we nog op zoek gaan naar aannemers om de werkzaamheden uit te voeren. Als we die aan boord hebben, kunnen we samen met hen een bouwplan opstellen. Dat zal waarschijnlijk in 2023 zijn. Met dat plan kan meer informatie gegeven worden over hoe, wanneer, waar, hoe lang er gebouwd gaat worden.  

Werk aan spoor en weg: PHS Meteren-Boxtel en Reconstructie N65 Vught-Haaren

Voor een goede bereikbaarheid in Vught is het belangrijk dat de werkzaamheden van de twee grote infrastructurele projecten (PHS Meteren-Boxtel en Reconstructie N65 Vught-Haaren) elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. De omleiding van het verkeer via het tijdelijke viaduct gaat aan het einde van het project PHS Meteren-Boxtel plaatsvinden. Op dat moment is de reconstructie N65 Vught-Helvoirt al enkele jaren gereed.

Een goede voorbereiding vraagt tijd

Een goede voorbereiding vergt tijd en belangrijker nog: levert ook veel op. De opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt en de tijd genomen om naar de omgeving te luisteren. Zo is er veel aanvullend onderzoek uitgevoerd en werden er aanvullende besluiten genomen. Op die manier is het plan verbeterd en uitgebreid, met bijvoorbeeld de verdiepte ligging, aanvullende maatregelen voor geluid en trillingen en diverse ontwerpaanpassingen om de sporen zo goed als mogelijk in de omgeving in te passen.

Een duurzame oplossing voor weg en spoor in Vught

Met de publicatie van het Tracébesluit hebben we een belangrijke stap gezet. Maar voorlopig zijn we nog niet klaar. Er liggen nog veel jaren tussen het moment dat de schop in de grond gaat tot aan de afronding van het project. En dit vraagt om geduld en begrip van omwonenden. Maar het levert ook veel op. Met elke stap dragen we bij aan een veilige spooromgeving en een goede bereikbaarheid. Een duurzame oplossing voor weg en spoor in Vught.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers