Hoe groot of klein is het risico bij een overweg?

Nieuws

15 juni 2023

Het is vandaag International Level Crossing Awareness Day (ILCAD). Dat komt vrij vertaald neer op Internationale Overweg Bewustwordingsdag. Dus kijk vandaag eens extra bewust naar de overweg die je oversteekt. Ieder jaar wordt er ook een ILCAD-conferentie gehouden en dit jaar is die in het Poolse Warschau.

Upgrade

Tijdens de conferentie presenteert ProRail samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nederlands Overwegen Risicomodel, kortweg NORM. Dit is het nieuwe risicomodel voor overwegen waar ProRail mee gaat werken. NORM is een rekenkundig model en maakt aan de hand van data inzichtelijk wat de risico’s zijn voor verschillende spoor- en weggebruikers op overwegen. Het model maakt gebruik van data van ongevallen van de afgelopen 20 jaar, wetenschappelijk onderzoek en publicaties.

NORM is een upgrade ten opzichte van het huidige systeem Nieuwe Overwegen Register (NOWR) dat werkt met basisgegevens van overwegen. Denk aan bijvoorbeeld de straatnaam, de wegbeheerder en of de overweg openbaar is of niet. Die basisgegevens worden gecombineerd met een aantal aspecten die van invloed zijn op het veiligheidsniveau. Uiteindelijk is er dan nog het oordeel van een expert nodig om een ranking samen te stellen.

Invoering

Het nieuwe risicomodel NORM is wetenschappelijker, meer gebaseerd op data en objectiever. NORM geeft ook inzicht in wat een overweg qua risico betekent voor een treinreiziger, conducteur en machinist. Kortom, de gegevens zijn betrouwbaarder en zo kunnen we een betere risicoanalyse maken van een overweg.

NORM wordt in fases ingevoerd. Komende maanden gaat ProRail samen met diverse stakeholders met NORM aan de slag. De nieuwe inzichten die dat zullen opleveren worden verwerkt in het model. Specialisten bij vervoersbedrijven en ingenieursbureaus worden opgeleid. Als het eenmaal is ingevoerd zijn we nog niet klaar: NORM wordt ieder jaar geactualiseerd.  

Veilige overwegen

Nog snel even onder gesloten spoorbomen doorglippen. Of juist te lang op een overweg blijven staan. Het is levensgevaarlijk. Roekeloos gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete voor risicovol gedrag op overwegen kan oplopen tot 220 euro.

Lees over dit onderwerp Lees over dit onderwerp

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers