Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Informatieavond over traverse station

Nieuws

13 november 2019

Station Uitgeest krijgt op termijn een tweede middenperron en een traverse die met liften en trappen verbonden is met de perrons. ProRail en de gemeente Uitgeest houden op dinsdagavond 26 november een informatiebijeenkomst over de geplande aanpassingen. Aanwezigen wordt gevraagd op een aantal onderwerpen hun voorkeur aan te geven.

Voorkeursvariant

Uitgeest krijgt op termijn een tweede middenperron op het station en ook komt er een traverse (loopbrug) naar de perrons. Op een van de informatiewanden laat ProRail zien hoe de sporenloop wordt aangepast vanwege de introductie van ‘metroachtige’ spoorverbinding in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) op het traject Alkmaar - Amsterdam.
Op de vorige informatiebijeenkomst op 14 mei konden bezoekers aangeven wat hun voorkeur had binnen het beschikbare budget. ProRail, verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de traverse, en de gemeente zijn met deze informatie verder aan de slag gegaan en komen nu uit op een voorkeursvariant voor de traverse. Deze wordt toegelicht bij een van de informatiewanden.

Stem uitbrengen

De fietstunnel die straks alleen nog als interwijkverbinding blijft functioneren, kan op verschillende manieren worden opgeknapt. Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst digitaal hun stem uitbrengen over de gewenste aanpak. Dat geldt ook voor de invulling van het Anna van Renesseplein. Het plein wordt opnieuw ingericht, omdat de traverse hier uitkomt. Er komen woningen en de fietsenstallingen worden verplaatst. De gemeente presenteert tijdens de avond een schets voor de mogelijke invulling van het plein.

Omgevingsonderzoeken

ProRail geeft tijdens de avond eveneens uitleg over de stand van zaken rond de diverse omgevingsonderzoeken (o.a. archeologie, geluid, water) die in het kader van de Tracéwet procedure worden uitgevoerd. In het voorjaar, tijdens een nog in te plannen informatieavond in het kader van het Ontwerp tracébesluit, geven we hier een vervolg aan.

Welkom

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30-21.30 uur in dorpshuis De Zwaan. Wethouder Cecilia van Weel heet om 19.30 uur de aanwezigen welkom. Medewerkers van de ProRail, de gemeente Uitgeest en Ingenieursbureau Movares zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar!

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers