Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Kenniscentrum Bever belangrijk voor ProRail

Nieuws

6 oktober 2021

Het kenniscentrum Bever is vandaag geopend. Dit is een samenwerkingsverband tussen organisaties die vanuit verschillende disciplines met bevers in aanraking komen. Het doel is om op een duurzame manier met de bever samen te leven. ProRail neemt deel aan het kenniscentrum Bever, omdat de knaagdieren schade kunnen aanrichten aan de spoorwegen.

Kenniscentrum

De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 startte en neemt toe in verspreiding. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit. Tegelijkertijd ontstaan op enkele plaatsen conflicten, waar we dankzij het kenniscentrum samen snel op kunnen inspelen. Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Ook andere organisaties zijn welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen.

Inbreng en belang

Voor het spoor zijn bevers bijzonder bedreigend, omdat ze grote holen graven vanuit het water. De holen zijn heel moeilijk te vinden, maar kunnen in het ergste geval leiden tot plotselinge verzakking van het baanlichaam en ontsporing. Daarnaast is er het risico van vallende bomen door het geknaag en een verhoging van het waterpeil, wat ook weer kan leiden tot baaninstabiliteit.

Het is van belang dat deze aspecten een plek krijgen in overheidsbeleid en beverprotocollen. We moeten op zoek naar oplossingen om de sporen te beschermen tegen de bevers Daarvoor is het handig als de partijen hun ervaringen delen. Voor ProRail kan het bijvoorbeeld interessant zijn om op relatief goedkope wijze gaas in de grond te kunnen persen om taluds te beschermen. Als dat al door een waterschap wordt uitgeprobeerd, dan is dat voor ons ook een relevant experiment. Dit zijn allemaal redenen voor ProRail om dit initiatief te ondersteunen.

Bron van informatie

Op de website van het Kenniscentrum Bever staat veel informatie over de bever. Niet alleen over de ecologie, maar ook over knelpunten en mogelijke oplossingen voor graaf-, nat-, vraat- en knaagschade en de juridische aspecten daarvan. De site bevat ook een bibliotheek met achtergronddocumenten en beverprotocollen. De komende jaren wordt de website verder uitgebouwd met kennis en ervaring over bevers.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers