Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Luchtdrukprobleem station Delft volgend jaar aangepakt

Nieuws

6 december 2018

Aannemer Constructif gaat vanaf begin 2019 werken aan het luchtdrukprobleem op station Delft. Met de maatregelen verbeteren we het comfort in de stationshal en kunnen de treinen weer harder door de spoortunnel rijden. Reizigers en winkeliers in het station hebben nu last van tocht en de treinen rijden 80 in plaats van 120 kilometer per uur.

Geschiedenis

Bij ingebruikname van het station in 2015 bleken de draaideuren vanzelf hard te gaan draaien als er een trein met hoge snelheid door de spoortunnel reed. ProRail heeft daarop de deuren verwijderd en de maximum snelheid van de treinen in de tunnel verlaagd. Lees meer over de achtergrond van de luchtdrukproblemen op station Delft.

Wat gaat er gebeuren?

De oorspronkelijke draaideuren hadden een dubbelfunctie. Naast toegangsdeuren waren het ook vluchtdeuren. In de nieuwe situatie zijn deze twee functies gescheiden en komen er aparte vluchtdeuren naast de versterkte draaideuren. Verder komen er ontluchtingskleppen in de bovengrondse stationshal. Op die manier zorgen we ervoor dat de lucht makkelijker het gebouw in en uit kan.

Wanneer gaat het gebeuren?

De aannemer start eind november met voorbereidingen voor het werk. Begin 2019 brengt hij eerst ontluchtingskleppen in de stationshal aan. Naast iedere draaideur (tourniquet) bouwt hij een vluchtdeur, om vervolgens de tourniquet op de oorspronkelijke plaats terug te brengen. In de zomer gaan we de nieuwe situatie 's nachts testen.

Onderzoek

In 2016 is onderzoek gedaan naar het ontstaan van over- en onderdruk in de stationshal. De hoge luchtdruk ontstaat als treinen met hoge snelheid door de tunnel rijden. Uit verschillende metingen bleek dat de luchtdruk niet afwijkt van de waarden die berekend waren tijdens de bouw van het station. Het gebouw is daar in zijn geheel op ontworpen, alleen zijn de bewegende delen in het station daar niet tegen bestand.

Vertraging

De verbeteringen op station Delft zouden dit voorjaar worden uitgevoerd. De oorspronkelijke aannemer ging echter failliet, waardoor het werk een jaar is vertraagd.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers