Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Marianne Loof benoemd tot nieuwe Spoorbouwmeester

Nieuws

2 november 2021

ProRail en NS benoemen Marianne Loof tot nieuwe Spoorbouwmeester. Zij volgt de huidige Spoorbouwmeester Eric Luiten per 1 januari 2022 op. Met Marianne krijgt Bureau Spoorbouwmeester opnieuw een ervaren architect en ruimtelijk adviseur als boegbeeld.

Directies adviseren

Als Spoorbouwmeester heeft Marianne de opdracht de directies van ProRail en NS te adviseren over stedenbouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving, monumenten en kunst. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de actualisering, toepassing en doorontwikkeling van het Spoorbeeld: het overkoepelend vormgevingsbeleid van de spoorsector. Als boegbeeld van Bureau Spoorbouwmeester zal zij het Spoorbeeld uitdragen.

Bureau Spoor­bouwmeester

Bureau Spoor­bouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd bij ontwerpopgaven op en rond het spoor. Daarbij richt het zich tot ProRail en NS, maar ook tot gemeenten, provincies, ministeries, vervoerders en andere betrokken instellingen en organisaties.

Meer informatie

Eervolle functie

Met de benoeming van de nieuwe spoorbouwmeester willen ProRail en NS de gezamenlijke aanpak op ruimtelijke kwaliteit binnen de spoorsector voortzetten om de ambities van het spoor te realiseren.. Ook Marianne ziet dit als collectieve verantwoordelijkheid: “De functie van Spoorbouwmeester is eervol en een mooie uitdaging. Stations zijn knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid en spelen daarmee een belangrijke rol in de stedelijke ontwikkeling en verdichting.”

Focus op gemak voor de reiziger

Anneke de Vries, directeur Stations en lid Raad van Bestuur bij NS: “Als NS en ProRail vinden we het belangrijk dat indeling van ruimte, architectuur en stationsbeleving voor de reiziger goed op elkaar aansluiten. Het is daarom essentieel dat de mobiliteitsknooppunten inclusief hun omgeving gezamenlijk worden aangepakt met als focus het gemak voor de reiziger.”

Kwalitatief hoogwaardige stations zijn een belangrijk onderdeel van de gehele reis van deur tot deur.

Ans Rietstra COO bij ProRail

Duurzaamheidsopgaves

Ans Rietstra, COO ProRail, vult aan: “Kwalitatief hoogwaardige stations zijn een belangrijk onderdeel van de gehele reis van deur tot deur en zijn daarmee naadloos verbonden met de duurzaamheidsopgaves waar we met z’n allen voor staan. Wij zijn verheugd dat Marianne Bureau Spoorbouwmeester komt versterken zodat we met elkaar deze ambities verder kunnen vormgeven.”

Veel ervaring

Marianne is een van de founding partners van LEVS architecten in Amsterdam, een bureau met ruim 45 medewerkers onder leiding van vijf partners. De nieuwe stedelijke opgaves van verdichten, vergroenen en verduurzamen zijn inmiddels een grote expertise van het bureau geworden, in binnen- en buitenland. Ze is ook in andere functies actief op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Tussen 2011 en 2017 realiseerde Marianne als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam een modernisering van het beleid voor integrale ruimtelijke kwaliteit. Ook was ze betrokken bij de BNA, als lid van het hoofdbestuur. Sinds januari 2018 is Marianne voorzitter van het bestuur van ARCAM, Architectuurcentrum voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in Amsterdam. In mei 2020 trad zij aan als voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie in Den Haag. Met deze functie stopt zij begin 2022.

 

De functie van Spoorbouwmeester wordt ingevuld door een ontwerper/architect die met beide benen in de beroepspraktijk staat: in deeltijd, voor een periode van drie jaar.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers