Meer mogelijkheden voor goederentreinen naar Rotterdamse haven

Dankzij een nieuwe aanpak van ProRail en Rijkswaterstaat krijgen goederentreinen er per week 250 rijmogelijkheden bij van en naar de Rotterdamse haven. Het gaat om rijmogelijkheden overdag voor 100 treinen op de Brabantroute en zo’n 150 die via Roosendaal richting Antwerpen kunnen reizen. Goederenvervoerders rijden niet volgens een vaste dienstregeling en daarom is het belangrijk dat ze op ieder moment kunnen vertrekken. We verschuiven daarvoor de bedientijden voor de opening van de Grote brug over de Oude Maas bij Dordrecht elk uur met een kwartier.
Een goederentrein bij Lage Zwaluwe.

Met de ingreep gaat het aantal rijmogelijkheden op de Brabantroute van zo'n 550 per week per richting tot 600. Op de route Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen kunnen op dit moment potentieel per week per richting 200 treinen rijden. Dat worden er straks 275.  

Omleidingen

Die ruimte is ook nodig, vanwege het werk aan het Derde Spoor in Duitsland. Dit is de aansluiting op de Nederlandse Betuweroute die al lang op zich laat wachten. Door de werkzaamheden kunnen vervoerders deze exclusief voor goederen bedoelde spoorlijn vooral in het weekend vaak minder gebruiken. Omleidingen gaan dan onder meer via de Brabantroute. Zodra het Derde Spoor af is, zullen veel goederentreinen over de Betuweroute rijden in plaats van over de Brabantroute.

Beter af

Met de ingreep zijn reizigers- en goederenvervoerders beide beter af. En ook het scheepvaartverkeer profiteert. Door de ingreep kan de brugopening voor schepen van elke twee uur toenemen naar één keer per uur, zonder veel extra hinder te veroorzaken. De brug kan daardoor naar verwachting ook met kortere openingstijden af. En dat is weer gunstig voor het wegverkeer. Daarnaast gaat de brug ook niet meer open tijdens de spits.

Vanaf 13 december

De nieuwe aanpak treedt op 13 december 2020 (aanvang dienstregeling 2021) in werking. Deze is nog steeds te hanteren als in 2022 elke tien minuten een sprinter gaat rijden tussen Rotterdam en Dordrecht.  

Europese Green deal

In de Europese Green Deal hebben we afspraken gemaakt over het reduceren van koolstofdioxide. Om dat te bewerkstelligen, werken we onder meer aan een 'modal shift' (verschuiving) van goederenverkeer over de weg naar het spoor. Die groei moet zo veel mogelijk worden opgevangen op de Betuweroute.

Maatregelen tegen hinder

Om de groei van het goederenverkeer voor de bewoners langs het spoor daarbij acceptabel te houden, werkt ProRail aan het beheersen van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en de risico’s van het vervoer van gevaarlijkse stoffen. Zo is 60 procent van alle goederenwagens nu al net zo stil als een moderne reizigerstrein. In 2025 is dat nagenoeg 100 procent.

Gepubliceerd op