Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Meer ruimte voor de reiziger

Nieuws

10 september 2019

Er gaan de komende jaren meer treinen rijden. En dat is goed nieuws voor de reizigers. Om de groei op te vangen passen we de infrastructuur aan, leggen we extra spoor aan waar dat moet en moeten we de ‘stoppenkasten’ langs het spoor uitbreiden. We zien ook dat het drukker wordt op de perrons en in het station. Om te voorkomen dat dit voor onoverzichtelijke situaties zorgt, gaat ProRail samen met ns op alle stations en perrons de transfercapaciteit en - veiligheid in kaart brengen.

Met deze analyse maken we inzichtelijk of en waar we samen met vervoerders extra maatregelen moeten nemen om te drukke stations en perrons tegen te gaan.

Normering

Reizigers vinden iets van stations die ze kennen en hebben een bepaald beeld van de werkelijkheid. Is iets veilig of niet? Het is dus belangrijk om een objectief inzicht te krijgen wat er eventueel verbeterd moet worden op stations en perrons. Daarom hanteren we objectieve normen voor transferveiligheid. Daarbij wordt rekening gehouden met maatvoering van de transfer in combinatie met het aantal in-/uitstappers, de breedte/lengte van perrons, het aantal stijgpunten, tunnels, traversen en ruimte in de hal. Daarnaast moet gedacht worden aan spreiding en rijvorming, de mate waarin reizigers een plek kunnen vinden om te wachten en te lopen, de mate waarin stijgpunten het aantal uitstappende reizigers aan kunnen en de mate waarin in-/uitcheckpalen of -poortjes het aantal reizigers aankunnen.

Een ander onderwerp waarnaar gekeken wordt zijn obstakels in de transfer, de plek waar die obstakels staan en de grootte van de obstakels. Tot slot heeft de dienstregeling ook grote invloed op transferveiligheid; namelijk het aantal treinen dat ergens komt, het aantal doorgaande treinen op stations (zeker op momenten dat treinen aankomen/vertrekken) en het aerodynamische effect van langsrijdende treinen op de mensen op het perron. De plek waar de trein op het perron stopt is ook een belangrijk gegeven.

Transferveiligheid

Bij het bepalen van transferveiligheid is het van belang te kijken naar de breedte van perrons, het aantal stijgpunten, tunnels en traversen. Ook de dienstregeling en informatie voor reizigers op stations speleneenbelangrijke rol. ProRail en NS helpen reizigers om hun weg te vinden op de stations. We richten het station zo in dat het gezichtsveld van de reizigers wordt vergroot en logische looplijnen ontstaan. Daarmee willen we de reizigersstromen zo goed mogelijk beheersen.

Extra maatregelen

Aan de hand van deze verschillende aspecten wordt in kaart gebracht hoe we ervoor staan als het gaat over transfercapaciteit op stations. Voorbeelden van stations en specifieke perrons waar problemen zich voordoen zijn bijvoorbeeld Utrecht Centraal spoor 5 en 7, Schiphol spoor 1 en 2 en Amsterdam Zuid spoor 1, 2, 3 en 4. Op deze locaties wordt nu al crowd control ingezet om te zorgen voor een betere spreiding op de perrons, om mensen zoveel mogelijk buiten de veiligheidszone te houden en om reizigers te ondersteunen in het in-/uitstapproces.

Op perron 5 en 7 op Station Utrecht Centraal houden wij samen met NS een proef om reizigers beter te spreiden over het drukke perron. Reizigers worden gevraagd met omroepberichten gevraagd niet onderaan de (rol)trappen te wachten. Dat zorgt ervoor dat reizigers sneller kunnen in- en uitstappen en dat treinen geen onnodige vertraging oplopen. Ook vergroot het de kans op een zitplaats voor de reizigers.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers