Metingen praktijkproef langzaam rijdende goederentreinen afgerond

Nieuws

24 februari 2020

De metingen in het kader van de praktijkproef ‘Langzaam rijdende goederentreinen’ op de A2-corridor tussen Meteren en Boxtel zijn afgerond. Doel van het onderzoek was vaststellen welk effect langzamer rijden heeft op trillingen. In de afgelopen twee maanden paste een deel van de goederentreinen zijn snelheid tussen 01.00 en 05.00 uur aan. Ook reed er gedurende enkele nachten een speciale testtrein.

Praktijkproef A2 

Deze praktijkproef is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en wordt uitgevoerd door de goederenvervoerders en ProRail. Het onderzoek heeft als doel om vast te stellen welk effect het langzamer rijden van goederentreinen in de nachtelijke uren heeft op trillingen.

Naast de metingen wordt in het onderzoek naar ook gekeken naar de economische gevolgen voor de verladers en goederenvervoerders, de beschikbare capaciteit op het spoor en andere logistieke gevolgen. De uitkomsten worden betrokken bij de ontwikkeling van een afwegingskader.

In dit kader wordt zichtbaar wat de kosten en baten zijn van langzamer rijden van goederentreinen in de nacht vanuit verschillende invalshoeken: de omgeving, de vervoerders, de verladers en de beheerder van het spoor. Ook blijkt hieruit welke informatie per locatie specifiek moet worden uitgezocht. 

Meetfase 

De metingen vonden plaats vanaf afgelopen kerst tot medio februari. In die periode reden een aantal goederentreinen ’s nachts niet harder rijden dan 60 kilometer per uur. De overige treinen reden de ‘normale’ snelheid van 80 tot 95 kilometer per uur.

Daarnaast reed er in twee nachten een speciale testtrein. Deze bestond uit goederenwagons met verschillende gewichten (aslasten). De testtrein voerde een reeks ritten uit met wisselende snelheden van 40, 60 en 95 kilometer per uur. Van alle ritten werden op 25 meter afstand van het spoor de trillingsniveaus gemeten op meerdere locaties tussen Meteren en Boxtel. De snelheid van de treinen legden we vast met camera’s.

Rapport

ProRail heeft nu alle meetresultaten verzameld en werkt deze de komende tijd uit in een rapportage. Dit rapport wordt gedeeld met het ministerie. De eindconclusies worden medio 2020 besproken met alle betrokken stakeholders. Daarna presenteert het ministerie van IenW het eindresultaat aan de Tweede Kamer. Meer informatie over dit onderwerp vind je op hier.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers