Nieuw stuk natuur ingericht in Winterswijk

Nieuws

24 mei 2024

Met de onthulling van een informatiebord aan de Klandermansweg in Winterswijk werd op vrijdag 24 mei aandacht geschonken aan de oplevering van een nieuw stukje natuur. Mevrouw Huiskamp, die vanuit de buurt betrokken was bij het project, zag vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente en het ontwerpbureau het informatiebord onthullen. Hiermee onderstreepten zij de geslaagde samenwerking waardoor de veiligheid en biodiversiteit van het gebied is verbeterd.

Veiligheid verbeterd

In de afgelopen jaren heeft ProRail in nauwe samenwerking met gemeente Winterswijk, omwonenden en belangenorganisaties de veiligheid van trein- en wegverkeer verbeterd. Zo zijn de overwegen in de Veldhorstweg en de Huttenweg beveiligd met overwegbomen. De niet actief beveiligde overwegen (NABO) in de Greversweg, Vreehorstweg en Klandermansweg zijn verwijderd.

Voor het bereikbaar houden van het gebied rondom de gesloten overweg Klandermansweg vonden de betrokkenen een duurzame oplossing. ProRail kocht een stuk grond waarop een nieuwe verbindingsweg tussen de Veldhorstweg en de Klandermansweg is aangelegd. Het stuk grond dat overbleef tussen deze nieuwe weg en het spoor is nu aan de natuur teruggegeven en ingericht op een manier die past bij de omgeving en het nabijgelegen natuurgebied Bekendelle.

  • Rudi van der Borgt (projectmanager bij ProRail), Arjen Poelmans (beleidsmedewerker ecologie en landschap bij gemeente Winterswijk) en Gerben Huurneman (Bureau Ger | Tuin- en landschapsontwerp) bij het informatiebord
    Rudi van der Borgt (projectmanager bij ProRail), Arjen Poelmans (beleidsmedewerker ecologie en landschap bij gemeente Winterswijk) en Gerben Huurneman (Bureau Ger | Tuin- en landschapsontwerp) bij het informatiebord
  • Het informatiebord bij het nieuw ingerichte stukje natuur
    Het informatiebord bij het nieuw ingerichte stukje natuur

Nieuw stukje natuur

Van der Borgt:Met de gemeente hebben wij afspraken gemaakt om het spoor in Winterswijk veiliger te maken. Diverse niet actief beveiligde overwegen (NABO) zijn in de afgelopen jaren beveiligd of verdwenen. Wij proberen dit zo veel mogelijk in samenhang en passend in een gebied aan te pakken. Dat is in Winterswijk heel mooi gelukt en daar zijn wij heel erg blij mee.”

Wethouder Fleuren: “We zijn trots op ons mooie Winterswijkse Nationale Landschap. Dat ProRail dit stuk terrein een nieuwe bestemming wilde geven door het in te richten op een manier die past bij het naastgelegen Natura 2000-gebied, juichten wij dan ook zeker toe. Met onze expertise en kennis over dit gebied hebben we graag een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit nieuwe stukje natuur.”

Bijdragen aan biodiversiteit

ProRail draagt als grondbezitter graag bij aan de biodiversiteit van het Nederlandse landschap. Zowel ProRail als de gemeente zagen kans om zowel de veiligheid als de duurzaamheid op een goede manier aan elkaar te verbinden en te verbeteren.

Het terrein aan de Klandermansweg verstevigt natuurgebied Bekendelle en verhoogt deze biodiversiteit. Het stimuleert migratie van verschillende diersoorten zoals de zandhagedis. Ook libellen en vlinders (Bruin Blauwtje) en vogels profiteren hiervan. De bestaande houtwal is verlengd, er is struweel en bos ingeplant en het terrein is ingericht voor heide en kruidenrijk grasland. Het terrein blijft voorlopig in eigendom van ProRail. Mogelijk wordt het terrein op termijn in onderhoud bij een natuurorganisatie ondergebracht.

Onbeveiligde overweg

In Nederland zijn Niet Actief Beveiligde Overwegen, kortweg NABO. Dit type overweg wordt niet afgesloten door middel van slagbomen. Het streven is om in 2027 al deze NABO op het reizigersnet aan te pakken.

Lees meer over dit programma Lees meer over dit programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers